Kulturreservatet Stensjö by ska bli bättre besöksmål i Oskarshamns kommun

Kulturreservatet Stensjö by ska bli bättre besöksmål i Oskarshamns kommun

2023-03-07 Av av Annicka Gunnarsson

ANNONS: Kommunfullmäktige i Oskarshamn 12 juni 2023

OSKARSHAMN

Kungl. Vitterhetsakademien förvaltar Kalmar läns första kulturreservatet Stensjö by i Oskarshamns kommun. Den småländska skogsbyn är ett populärt besöksmål med dess byggnader, åkrar, ängar, hagmark och omfattande skogsområden. Nu ska besöksmålet bli ännu bättre.

Stensjö by utsågs till Kalmar läns första kulturreservat år 2020 med syftet att bruka, levandegöra och för framtiden bevara ett värdefullt kulturpräglat landskap i en småländsk skogsby och lyfta fram berättelser om de människor som har bott och verkat i byn vid tiden kring sekelskiftet 1900.

Märka skillnad redan i sommar

Kulturreservatet är ett populärt besöksmål som är öppet året runt. Här finns fyra uppmärkta vandringsleder och den 16 mil långa Ostkustleden går genom byn. I byn odlas spannmål, frukter och bär och det kan hända att besökaren möter utrotningshotade lantraser som rödkullakor och hälsingefår samt grisar och höns. I förra veckan startades ett samverkansprojekt upp för att utveckla byn som besöksmål.

”I ett samarbete mellan Attraktiva Oskarshamn AB, Oskarshamns kommun, Kungl. Vitterhetsakademien, Länsstyrelsen Kalmar län och Kalmar läns museum ska vi under tre år jobba med att utveckla Stensjö by till ett ännu bättre besöksmål. Jag tror och hoppas att du kommer kunna märka skillnad redan i sommar”, skriver Johan Sjöstrand, platsutvecklare på Attraktiva Oskarshamn AB i ett inlägg på LinkedIn.

FAKTA / STENSJÖ BY

I kulturreservatet Stensjö by ligger boningshus och ladugårdar till flera gårdar fortfarande samlade som de gjorde på många håll i Småland innan laga skifte genomfördes under 1800-talet. Stensjö by är ett levande landskap med ett rikt biologiskt kulturarv, till exempel hamlade träd och artrika gräsmarker. Den samlade klungbyn, inägorna och hagarna med betande boskap, slingrande grusvägar med kilometerlånga gärdesgårdar och stenmurar och stora skogar ger en föreställning om ett svunnet Småland. Flera scener i Astrid Lindgrens filmer om Barnen i Bullerbyn och Emil i Lönneberga är inspelade här.

Källa: Kungl. Vitterhetsakademien

Läsarfoto: Cezary Plichta

Dela gärna artikeln med dina vänner: