LÄGESBILD: Så ser det ut på covid-19- och influensafronten i länet

LÄGESBILD: Så ser det ut på covid-19- och influensafronten i länet

2022-05-14 Av av Oskarshamns-Nytt

LÄNET

Trenden med ett minskat antal bekräftade covid-19- och influensafall i länet håller i sig, enligt ett pressmeddelande från Region Kalmar län.

”Det innebär dock inte att övervakningen av covid-19 kommer att upphöra. Uppmaningen om att stanna hemma vid symtom gäller också fortfarande”, skriver regionen på fredagen.

”Övervakningen av olika virusvarianter, fortsatta vaccinationsinsatser, förebyggande åtgärder inom hälso- och sjukvården och omsorgsverksamhet där de med hög risk för allvarlig sjukdom vistas fortsätter”

LISA LABBÉ SANDELIN, SMITTSKYDDSLÄKARE I REGION KALMAR LÄN

– Övervakningen av olika virusvarianter, fortsatta vaccinationsinsatser, förebyggande åtgärder inom hälso- och sjukvården och omsorgsverksamhet där de med hög risk för allvarlig sjukdom vistas fortsätter. Vi kommer också att ha beredskap för en ökad testning och smittspårning om det behövs. Det är centrala åtgärder att upprätthålla under det kommande året, säger smittskyddsläkaren Lisa Labbé Sandelin i sin lägesbild av den gångna veckan.

Lisa Labbé Sandelin, smittskyddsläkare i Region Kalmar län. Foto: Region Kalmar län

”Av Folkhälsomyndighetens statistik som sträcker sig till och med den 8 maj framgår att 64,9 procent av befolkningen 65 år och äldre i Kalmar län tagit en fjärde dos mot covid-19. Siffran för hela landet är 55,6. I gruppen över 90 år handlar det om 74,6 procent och för 80–89 år om 78 procent av länets befolkning. I gruppen 70–79 år är det 64 procent och när det gäller 65-69 år 52,8 procent. Enligt Folkhälsomyndighetens statistik har hittills 40 958 personer i Kalmar län fått fyra doser”, skriver regionen.

”Det finns möjlighet att ta en första, andra, tredje och fjärde dos vid länets hälsocentraler. För en tredje dos krävs att man är över 18 år och att det har gått minst tre månader sedan andra dosen gavs. En fjärde dos ges för närvarande till personer som är 65 år eller äldre och där det gått fyra månader sedan dos 3. Också de som har hemtjänst, hemsjukvård eller bor på särskilt boende erbjuds en fjärde dos. Bokning sker via 1177.se.”

Foto: Freepik (översta bilden)

Dela gärna artikeln med dina vänner: