Landsbygdsministern: ”Att främja tillgången till vildsvinskött är viktigt”

Landsbygdsministern: ”Att främja tillgången till vildsvinskött är viktigt”

2022-07-07 Av av Annicka GunnarssonSVERIGE

Regeringen vill stärka kommunikationen för att öka intresset och tillgången till vildsvinskött. Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt och Länsstyrelsen i Kronobergs län får ett gemensamt uppdrag.

I april 2020 beslutade regeringen om det så kallade vildsvinspaketet inom ramen för den nationella livsmedelsstrategins andra handlingsplan. Syftet är att öka volymerna av vildsvinskött på marknaden genom att underlätta köttets väg till konsument och skapa incitament för jägare att skjuta fler vildsvin.

Värna intresset för vildsvinskött

De fyra myndigheterna har olika uppdrag inom vildsvinspaketet och det nya uppdraget är en fortsättning på detta arbete.

– Att främja tillgången till vildsvinskött är viktigt. Gott att äta och betydelsefullt för Sveriges försörjningsförmåga. Vi ska ta tillvara på den mat som vi har och förvalta den väl. Nu får fyra myndigheter i uppdrag att samordna samt öka kommunikationsinsatserna så att vi på längre sikt värnar intresset för vildsvinsköttet i Sverige, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Under 2022 får 2 miljoner kronor användas för uppdraget och för 2023–2025 beräknas 2 miljoner kronor årligen. Uppdraget ska redovisas den 28 februari 2026.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Dela gärna artikeln: