Landshövdingen gläds åt satsningarna i den nya nationella infrastrukturplanen

Landshövdingen gläds åt satsningarna i den nya nationella infrastrukturplanen

2022-06-20 Av av Annicka Gunnarsson

Annons: Nationaldagen 6 juni

LÄNET

Länsstyrelsen Kalmar län gläds åt förändringarna i Trafikverkets förslag på ny nationell infrastrukturplan 2022-2033. ”I vårt yttrande påtalade vi vikten av att skapa grundläggande tillgänglighet i länet och ett sammanknutet Sydsverige”, säger landshövding Peter Sandwall.

Regeringen har beslutat om en ny nationell infrastrukturplan 2022-2033. Länsstyrelsen Kalmar län gläds åt förändringarna utifrån Trafikverkets förslag, till exempel satsning på trafikplats Glasporten i Nybro och steg ett i byggandet av dubbelspår mellan Växjö och Alvesta.

– I vårt yttrande påtalade vi vikten av att skapa grundläggande tillgänglighet i länet och ett sammanknutet Sydsverige. Historiskt har uteblivna satsningar hämmat den regionala tillväxten, framför allt när det gäller arbetsmarknadsförstoring och näringslivets behov av mer hållbara och robusta transporter. Dessa två satsningar är mycket välkomna steg på vägen, tillsammans med övriga satsningar som sedan tidigare fanns i planen, säger landshövding Peter Sandwall i en kommentar.

Nytt signalsystem

Planbeslutet innebär också att Trafikverket ska genomföra ett antal prioriterade utredningar inför nästa planrevidering. Bland dessa nämns Stångådals- och Tjustbanornas funktion för regional utveckling samt förutsättningarna för delelektrifiering av banor, till exempel Stångådalsbanan.

Dessa, tillsammans med satsningar på införandet av det nya signalsystemet ERTMS som ersätter dagens unika radioblockeringssystem, bidrar till att Stångådals- och Tjustbanan ges förutsättningar att klara klimatomställningen.

Investeringar på E22

Vidare redovisas även de tidigare beslutade investeringarna: E22 förbi Bergkvara samhälle samt ombyggnad av E22 mellan Gladhammar och Verkebäck. Då E22 är den största och viktigaste vägen genom Kalmar län och binder samman flera kommunhuvudorter i länet är dessa investeringar av stor betydelse för länets utveckling.

Bild på trafik på E22:an mellan Oskarshamn och Mönsterås
E22 är den största och viktigaste vägen genom Kalmar län. Foto: Peter A Rosén

Foto: Länsstyrelsen

Dela gärna artikeln med dina vänner: