Edit Content

Hem

Extra

Tjänster

Kundservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

ANNONS

Aktuellt

Länsstyrelsen: Använd inte åvatten för att bevattna fält och trädgårdar

ANNONS

LÄNET

”En varm och nederbördsfattig period har börjat påverka djur- och växtlivet i länets åar. Det är inte tillåtet att använda åvatten för att vattna fält, trädgårdar, fotbollsplaner med mera när det finns risk för skada på miljön. Flödena i länets mindre vattendrag är långt under det normala. Det vatten som fortfarande rinner fram behövs för att växt- och djurlivet i vattendragen ska klara sig”, skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande på måndagen.

”En period med lite nederbörd gör att vattenflödena i de flesta av länets vattendrag är långt under det normala för årstiden. Även om det lokalt har kommit regn så tar växtligheten upp mycket av vattnet vilket medför att länets sjöar och vattendrag inte får något stort tillskott av vatten. Länets små vattendrag har låga till mycket låga flöden. Läget är något bättre i de större vattendragen som Alsterån och Emån, men även här är flödena under det normala för årstiden”, skriver länsstyrelsen.

”Inte tillåtet”

”Det är inte tillåtet att pumpa upp vatten ur ett vattendrag när det finns risk för skada på naturmiljön. Vid dagens låga vattenföring kan varje större vattenuttag orsaka skada, men även summan av många små uttag kan skada växt- och djurlivet i åarna.”

”För den som har tillstånd att ta ut vatten gäller de villkor som anges i tillståndet och länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. När det gäller vatten från kommunala ledningsnät är det respektive kommun som bestämmer vad som gäller”, betonar länsstyrelsen.

På Länsstyrelsens webbplats finns mer information om reglerna kring vattenuttag.

Foto: Freepik

Montage: Oskarshamns-Nytt

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

Dela gärna artikeln med dina vänner

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS