Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Länsstyrelsen vill se en järnväg mellan Oskarshamn och Karlskrona

ANNONS

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

ANNONS

OSKARSHAMN/KALMAR LÄN

Länsstyrelsen vill se en ny kustjärnväg, från Karlskrona till Oskarshamn – via Kalmar.

Utsläppen i Kalmar län ska sjunka med 97 procent inom loppet av tio år.

För att nå fram till det målet, krävs det en elektrifierad järnväg, helst en järnväg mellan Karlskrona och Oskarshamn, samt att nya hus oftare byggs i trä, fastslår länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Var och en måste dessutom se över sin egen konsumtion, betonar länsstyrelsen.

– Målet är att de konsumtionsbaserade utsläppen ska halveras från cirka nio till fem ton per person och år. Det är viktigt att alla utsläpp från mänsklig aktivitet minskar, säger klimat- och energistrategen Madeleine Mårtensson på länsstyrelsen.

Sedan 2018 har länsstyrelsen i Kalmar län arbetat med den nya klimatstrategin som ska sträcka sig fram till 2023. Nu påbörjas jobbet med nya klimatstrategin.

Länsstyrelsen har tittat både kort och långt in i framtiden. Arbetet har visat att länets utsläpp av koldioxid måste minska med 16 procent varje år de kommande 20 åren för att länet ska nå Parisavtalets mål.

Men Kalmar län har ambitionen att göra mer. Samma mål ska uppnås på halva tiden. Det innebär en minskning med 97 procent av utsläppen på tio år.

Utmaningar

  • Det övergripande målet att Kalmar län ska vara en fossilbränslefri region år 2030 kvarstår och arbetet för att uppnå det kommer att konkretiseras i och med den nya strategin. Strategin ska leda och visa vägen för offentlig verksamhet, näringsliv och medborgare i Kalmar län.

Utmaningar finns i ett landsbygdslän som Kalmar, där jordbruket är viktigt och många är beroende av bilen.

Transporter står för ungefär en tredjedel av växthusgasutsläppen och merparten av koldioxidutsläppen i länet. Länet har också en stor livsmedelsproduktion med stora utsläpp av metan och lustgas som följd. Jordbruket står i sin tur för ungefär en tredjedel av växthusgasutsläppen.

– I omställningen behöver utsläppen av koldioxid, metan och lustgas minska samtidigt som näringslivet utvecklas och de lokala förutsättningarna tillvaratas, säger Madeleine Mårtensson.

Länet är också unikt med en mycket stor andel av livsmedelsproduktionen i Sverige. De flesta bönorna och var fjärde kyckling i Sverige kommer från länet, liksom var tionde biff.

Även om jord- och skogsbruket nått långt, krävs nu nya kliv framåt. Om lantbruken ersätter fossila bränslen, rötar all gödsel till biogas och ser till att bli självförsörjande på el, är det ett bra steg på vägen. Länsstyrelsen vill också se att kolsänkor hittas, för att lagra koldioxid.

Att vår konsumtion ökat de senaste åren och kan komma att fördubblas till 2030 är inte bra för miljön. För att minska vår påverkan lyfts förslag på hög och låg nivå. Den enskilde kan välja miljösmart, men det måste också finnas miljövänliga produkter.

Cirkulär ekonomi

– Det föreslås också en större satsning på cirkulär ekonomi, det vill säga att saker används mer och av fler, förklarar Madeleine Mårtensson.

– Samhället behöver premiera begagnat framför nytt, att reparera framför att slänga och göra det lätt att hyra och låna istället för att äga.

Madeleine Mårtensson är nöjd med att strategin nu finns på plats, så att arbetet kan börja.

– Vi är extra stolta och glada över att äntligen kunna presentera en strategi som omfattar alla växthusgaser.

Fakta

Klimat- och energistrategin tar avstamp i sex insatsområden:

  • Resor och transporter
  • Förnybar energiförsörjning
  • Industri och företag
  • Byggnader och fastigheter
  • Jord- och skogsbruk
  • Konsumtion och produktion

De åtgärder som föreslås visar en väg framåt för att öka möjligheterna för länet att nå de miljömål som satts upp.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

I dag går det inga tåg till Oskarshamn. Det kan förändras i framtiden om länsstyrelsen får som den vill. FOTO: PETER A ROSÉN
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS