Lena Granath (V): ”Borde läggas i papperskorgen”

Lena Granath (V): ”Borde läggas i papperskorgen”

2020-10-21 Av av Peter A Rosén
Annons: Oskarshamns kommun

OSKARSHAMN

Vi har tidigare berättat att de styrande partierna i Oskarshamns kommun – Socialdemokraterna och Moderaterna – ska införa LOV (Lagen om valfrihetssystem), med start nästa höst.

Vänsterpartiet är det enda partiet som protesterar.

– Vi vill att privatiseringen av hemtjänsten ska avbrytas omedelbart. Utredningen om införandet av LOV borde läggas i papperskorgen, säger Lena Granath (V).

Det är kommunen som ska erbjuda en trygg och kompetent hemtjänst för dem som behöver den, betonar hon.

Vänsterpartiet i Oskarshamns kommun har ett mycket tydligt välfärdsfokus i sin budget.

Staten har, som bekant, skickat ut 13 miljoner kronor till kommunen. Pengarna är öronmärkta för äldreomsorgen.

”Mer än välkomna”

– De är mer än välkomna. Vi vill att pengarna ska möjliggöra bättre arbetsmiljö och fler arbetskamrater för dem som redan idag arbetar inom omsorgen. Deras arbete är viktigt och deras förutsättningar för bra arbetsvillkor är avgörande för att Oskarshamns kommun ska kunna ha en bra omsorg, säger Lena Granath.

– Medarbetarna ska vilja stanna kvar. De ska en arbetsmiljö som är kreativ, utvecklande och berikande.

Därför vill Vänsterpartiet, bland annat, ha tillitsstyrning – och inte mätning av tid.

– Undersköterskornas arbetsvillkor inom äldreomsorgen och hemtjänsten måste förbättras. På det sättet förbättrar vi även kontinuiteten för våra omsorgstagare, säger Lena Granath.

Vänsterpartiet satsar dessutom på ett Sommarlovskort, som ger barn och ungdomar avgiftsfria resor inom kollektivtrafiken i hela länet.

”Jämlikhetssatsning”

– Det är en jämlikhetssatsning som motverkar ekonomiska skillnader.

– Vi satsar också på lovaktiviteter för barn och ungdomar. Det var ett uppskattat initiativ från Vänsterpartiet som ströks i regeringsbudgeten. Även det är en jämlikhetssatsning – samtidigt som det skapar möjligheter för det lokala föreningslivet, kulturen och fritidsgårdarna.

När det gäller biblioteksverksamheten i kommunen, så vill Vänsterpartiet satsa på läsfrämjande insatser för barn och ungdomar.

– Bibliotekens roll som bokförmedlare och skapare av läslust behöver stärkas och bidra till att ge barn och ungdomar mer likvärdiga förutsättningar för en fullgod läsförmåga och lustfyllda läsupplevelser.

Läsningen är numera en fråga där klyftorna mellan lässtarka och lässvaga ökar, betonar Vänsterpartiet.

– Fler unga svenskar har idag brister i skrivförmåga och läsförståelse. Det skapar problem för vuxenlivet som väntar och fortsatta studier.

Vänsterpartiet vill även skapa lagliga graffitiväggar och konstnärlig utsmyckning i offentliga miljöer (även i de mindre orterna) i Oskarshamns kommun.

Partiet vill dessutom utveckla biblioteksfilialerna och behålla Kulturbussen som mötesplatser och informationscentrum – genom att skapa en attraktiv miljö med ökad tillgänglighet och ett kulturutbud som består av musik, författarbesök samt utställningar, med mera.

Verksamheten ska vara bemannad av utbildad personal som samarbetar tätt med skola och föreningsliv, understryker Vänsterpartiet.

– Även de övriga statsbidragsförstärkningarna är mer än välkomna – och pengarna gör att behoven av ytterligare sparkrav, som fanns i våras, inte kommer att fördelas ut på verksamheterna.

”Fler blir arbetslösa”

– Samtidigt vet vi att statsbidraget inte räcker för att satsa på skolan eller omsorgen på det sätt som behövs när skatteunderlaget samtidigt minskar – då fler blir arbetslösa, permitterade eller får sänkt arbetstid på grund av arbetsbrist.

– Vi hoppas att kommande statsbudgetar kommer att visa att den grundläggande välfärden prioriteras istället för att man fortsätter att satsa på dem som redan är rika – med ökat Rut-bidrag, stora skattesänkningar och sänkningar av arbetsgivaravgiften för unga, som redan har testats och det ledde inte till att arbetslösheten för unga sjönk, säger Lena Granath, som inte vill se fler eftergifter till Centerpartiet och Liberalerna på riksnivå.

TEXT & FOTO

PETER A ROSÉN

peter@oskarshamns-nytt.se

Dela gärna artikeln: