Liten hyreshöjning inom Byggebos hyreshusbestånd i Oskarshamn

Liten hyreshöjning inom Byggebos hyreshusbestånd i Oskarshamn

2020-12-02 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

Det allmännyttiga bostadsbolaget, Byggebo i Oskarshamn, höjer hyrorna med 0,99 procent från och med den 1 januari nästa år.

Byggebo och Hyresgästföreningen har enats om detta.

För en lägenhet med en hyra på 5 000 kronor innebär det att hyran höjs med 50 kronor per månad.

Förhandlingarna gick snabbt, vilket inte har varit fallet på flera andra håll i vårt land.

För sjunde året i följd understiger hyreshöjningen en procent i Byggebos bestånd.

”I år har vi fått se flera yrkanden i närområdet som är helt extrema. Då är det trevligt att ha att göra med ett bolag som väljer en helt annan approach och tar hänsyn till att många hyresgäster drabbats hårt i dessa coronatider”

KAJ RAVING, HYRESGÄSTFÖRENINGENS FÖRHANDLARE

Hyresgästföreningens förhandlare Kaj Raving är nöjd med överenskommelsen.

–  I år har vi fått se flera yrkanden i närområdet som är helt extrema. Då är det trevligt att ha att göra med ett bolag som väljer en helt annan approach och tar hänsyn till att många hyresgäster drabbats hårt i dessa coronatider. Då finns det också en god grund för att komma överens, säger han.

Dialog

Kaj Raving anser att förhandlingarna med Byggebo har gått smidigt och att det är tydligt att bolaget i årshyresförhandlingen har tagit ett ansvar för sina hyresgäster i dessa coronatider.

På många håll i regionen har det i år kommit yrkanden från kommunala bostadsbolag som skulle stuckit ut som höga även ett helt vanligt år.

Något sådant yrkande presenterade aldrig Byggebo, vilket lade grunden för att enas om en rimlig höjning.

Byggebo sticker istället ut genom att de valde att inte lägga ett formellt yrkande, utan istället öppnade upp för en dialog med Hyresgästföreningen för att diskutera hur man skulle hantera de kostnadsökningar som trots allt belastar företagets ekonomi i form av ökade löner, fjärrvärmetaxor, kostnader för sophantering och annat.

”Hyreshöjningarna har varit på under en procent sju år i rad. En sådan svit är såvitt jag vet helt unik”

KAJ RAVING

Utifrån detta och utifrån att bolaget under så många år haft väldigt rimliga överenskommelser kunde också parterna i samförstånd landa i en uppgörelse som är rimlig för både hyresgäster och bolaget.

– Hyreshöjningarna har varit på under en procent sju år i rad. En sådan svit är såvitt jag vet helt unik, åtminstone i vår region. Överenskommelser på en jämn och rimlig nivå skapar förutsägbarhet och trygghet för såväl hyresgäster som för bolaget, säger Kaj Raving.

TEXT & FOTO

PETER A ROSÉN

peter@oskarshamns-nytt.se

Dela gärna artikeln: