Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

LÖFTEN: Så ska kommunen och polisen jobba med det brottsförebyggande arbetet framöver

ANNONS

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

ANNONS

OSKARSHAMN

Polisen kommer att ha ett särskilt fokus på trafiksäkerhet, brottsförebyggande arbete med fokus på ungdomar, brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete med särskilt fokus på unga kvinnor och Oskarshamns centrum samt bedrägerier och narkotika i Oskarshamns kommun.

Det framgår av medborgarlöftena 2024–2025 som kommunen har tagit fram tillsammans med lokalpolisområde Västervik.

Medborgarlöftena antogs av kommunstyrelsepolitikerna under tisdagssammanträdet.

Kommunpolisen har dessutom, i samverkan med kommunens brottsförebyggande samordnare, mejslat fram 16 insatser/initiativ inom ramen för medborgarlöftena:

Trafiksäkerhet:

Polisen och kommunen ska gemensamt informera föräldrar/vårdnadshavare om vad som gäller för A-traktorer. Kommunen ska fortsätta att utveckla insatser för och tillsammans med motorintresserad ungdom.

Genrebild, A-traktor
En A-traktor. Genrebild: Peter A Rosén

Brottsförebyggande arbete med fokus på unga

Polisen och kommunen ska tillsammans informera om brott på nätet. Polisen och kommunen ska tillsammans genomföra tematiska informationstillfällen till vårdnadshavare om barn, unga och brott. Kommunen ska fortsätta utveckla trygghetsarbetet på kommunens skolor.

Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete med särskilt fokus på unga kvinnor och Oskarshamns centrum

Polisen och kommunen ska samverka kring tillsyn av alkoholservering. Polisen och kommunen ska tillsammans skapa en fokusgrupp med unga kvinnor. Detta för att förtydliga lägesbilden kopplat till unga kvinnors känsla av otrygghet.

Bedrägerier

Polisen och kommunen ska tillsammans informera medborgarna om hur man kan skydda sig mot bedrägerier. Informationen ska framför allt rikta sig till dem som är mest brottsutsatta. Kommunen ska i samverkan med civilsamhället erbjuda riktat stöd till bedrägeriutsatta personer. Polisen och kommunen ska kontinuerligt delge medborgarna brottsförebyggande information.

Narkotika

Alla som rapporteras för narkotikabrott ska erbjudas stödinsatser. Polisen och kommunen ska tillsammans informera föräldrar om droger bland unga.

Arbetet med medborgarlöftena ska följas upp minst fyra gånger per år i det lokala brottsförebyggande rådet – och resultaten ska kommuniceras via kommunens och polisens digitala miljöer.

Trygghetsundersökningar visar att Oskarshamns kommun är en trygg kommun att leva och verka i, men undersökningar pekar även på förbättringsområden – och utifrån dessa har polisen och kommunen valt att prioritera ovannämnda områden.

Ska närvara i krogmiljön

När det gäller trafiksäkerhet ska polisen ha ett strategiskt och underrättelsebaserat trafiksäkerhetsarbete.

När det gäller det brottsförebyggande arbetet med fokus på unga, så lovar polisen ökad närvaro och synlighet på skolorna.

Polisen ska genomföra informationsinsatser riktade till högstadieelever.

När det gäller det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet med särskilt fokus på unga kvinnor och Oskarshamns centrum, så ska polisen närvara i krogmiljön och fotpatrullera på särskilt utvalda platser, så kallade hotspots.

När det gäller knarket, så ska polisen fortsätta med det offensiva arbetet mot narkotika.

Löftenas mål är att öka tryggheten och minska brottsligheten som påverkar medborgarens vardag.

Foto: Peter A Rosén

+1
6
+1
0
+1
0
+1
2
+1
0
+1
0
+1
1

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS