Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Lucas Lodge (M) och Andreas Erlandsson (S) i en debattartikel: Nej till utvecklingsförbud i skärgården

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

ANNONS

DEBATTARTIKEL

Nej till utvecklingsförbud i skärgården!

För en månad sedan presenterade länsstyrelsen ett förslag till hur delar av Kalmar läns kustlinje ska bli ett natura 2000-område.

Länsstyrelsen har tagit fram föreslaget utan dialog med berörda kommuner och markägare.

Förslaget innebär att; att stora delar av Oskarshamns kommuns kustlinje ska bli ett natura 2000-område för fåglar.

Detta kommer få negativa effekter på den så viktiga utvecklingen av vårt län och vår kommun när det gäller möjligheten att bo, leva och verka i hela kommunen.

Utveckling av bostäder och besöksnäring kommer inte kunna genomföras.

Ett Natura 2000-område innebär inte ett förbud men vi menar att det kommer leda till betydande svårigheter att utveckla människors möjligheter att uppleva och få tillgång till dessa områden.

”Vi, Moderaterna och Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun, menar att förslaget kommer att hämma och försvåra nyttjandet och utvecklingen i vår kommun”

ANDREAS ERLANDSSON (S) OCH LUCAS LODGE (M)

Vi, Moderaterna och Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun, menar att förslaget kommer att hämma och försvåra nyttjandet och utvecklingen i vår kommun.  

Till Natura 2000-området ska det tas fram bevarandeplaner, där det finns närmare begräsningar vad som gäller inom respektive område.

Dessa planer finns idag inte framtagna för kommuner och markägare att ta del av.

Länsstyrelsen har alltså, utan dialog, presenterat ett förslag till Natura 2000-område utan att presentera exakt hur stor påverkan dessa kommer ha på vad man får och inte får göra.

Det innebär att ett JA till Natura 2000-området nu längre fram kan komma att bli NEJ till vissa verksamheter i området.

Mer än 5 000 öar

Vår kommun har mer än 5 000 öar, vilket gör Oskarshamns kommun till Sveriges fjärde mest örika kommun.

Skärgården har som förslaget anger mycket riktigt betydelse för såväl övervintrande som häckande fågel men även stor betydelse för det rörliga friluftslivet, turismen och båtlivet.

Området rymmer farleder och hamnverksamheter samt utgör även genom fisket grunden för de kulturmiljövärden och boendemiljöer som finns i kommunens skärgård. Sammantaget finns här ett stort värde i rekreationshänseende och för besöksnäringen.

”Vi är kritiska till att länsstyrelsen har haft en process utan att involvera berörda kommuner och markägare”

I och med den digitala utvecklingen, ökar också intresset av att vistas, bo och livnära sig vid kusten och i skärgården.

Denna efterfrågan kommer kräva en del exploateringsinsatser och utbyggd infrastruktur i kustområdena, satsningar som enligt förslaget kan komma att begränsas med hänvisning till möjliga naturvärden och art- och habitatsdirektiven.

Vi vill utveckla hela vår kommun utifrån de tre hållbarhetsperspektiven, miljö, ekonomi och socialt.

Det innebär att olika intressen behöver bedömas i varje enskilt fall.

Vi är kritiska till att länsstyrelsen har haft en process utan att involvera berörda kommuner och markägare.

Länsstyrelsen har haft en längre tid på sig att arbeta med frågan, men väljer att ge berörda kommuner, markägare och verksamheter drygt en månad på sig att ta till sig remissen och lämna sina synpunkter.

”Omtag”

Vi har förslagit att Oskarshamn kommun avstyrker förslaget till utpekade Natura 2000-områden och kräver att länsstyrelsen drar tillbaka förslaget i sin helhet och förlänger samrådsprocessen med fokus på större inflytande och fördjupad konsekvensanalys gentemot andra intressen. Länsstyrelsen behöver göra ett omtag där kommuner, markägare och verksamhetsutövare i utpekade områden ges möjlighet att vara delaktiga.

I Oskarshamns kommun vill vi att det ska vara möjligt att bo, leva och verka i hela kommunen i harmoni med miljön och djurlivet. Vi hoppas att även länsstyrelsen tycker det är viktigt och därför följer vår uppmaning om ett omtag.

Andreas Erlandsson (S), kommunstyrelsens ordförande
Lucas Lodge (M), kommunstyrelsens förste vice ordförande 

Oskarshamns kommunalråd Andreas Erlandsson (S) sitter och gestikulerar och pratar
Kommunstyrelsens ordförande Andreas Erlandsson (S). Foto: Peter A Rosén
Närbild på Lucas Lodge (M), kommunalråd i Oskarshamns kommun
Lucas Lodge (M), kommunalråd. Foto: Peter A Rosén
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS