M och KD i länet: ”Trägen vinner”

M och KD i länet: ”Trägen vinner”

2021-05-26 Av av Oskarshamns-Nytt

Annons: Smålandshamnar

LÄNET

”M och KD-Alliansen har sedan mandatperiodens början jobbat för att stärka det regionala arbetet med besöksnäringen och föreslagit ökade resurser i våra budgetar. I dag fattar Regionala utvecklingsnämnden beslut om att tillföra 1,3 miljoner kronor årligen till Region Kalmar läns strategiska arbete med länets besöksnäring”, skriver Moderaterna och Kristdemokraterna i ett pressmeddelande.

– Trägen vinner, vi föreslog det här redan i vår första gemensamma budget 2018 utan att få gehör från regionmajoriteten, men nu blir det verklighet. Det har varit ett bekymmer att vår region jämfört med grannregionerna haft så små resurser till att stötta och hjälpa till att utveckla besöksnäringen på sikt. Vi är ett av ett av Sveriges största besökslän men kan bli ännu större med rätt insatser och större resurser, säger Pär-Gustav Johansson (M), vice ordförande Regionala utvecklingsnämnden.

”Större muskler”

– Nu får regionen större muskler att hjälpa besöksnäringen och länets kommuner med saker som strategisk samverkan, etableringsfrågor och kompetensförsörjning. Som oppositionspolitiker är jag naturligtvis glad att se ett av våra förslag förverkligat, även om det tagit för lång tid, säger Åke Nilsson (KD), ledamot Regionala utvecklingsnämnden.

– Regionen måste jobba brett och med flera branscher för att skapa förutsättningar för ökad tillväxt och sysselsättning, men om vi menar allvar med att besöksnäringen är en viktig framtidsbransch för länet så måste vi också tillföra resurser till att utveckla och stötta den strategiskt. Det har vi gjort nu och det känns naturligtvis bra att förslaget kom från oss från början, säger Åke Bergh (M), ledamot Regionala utvecklingsnämnden.

GRAFIK: REGION KALMAR LÄN

Dela gärna artikeln: