Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

M och KD skriver öppet brev till regeringen om statliga investeringsbehov i Kalmar län

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

ANNONS

LÄNET

”Det finns många brister i sydöstra regionens infrastruktur. I synnerhet gäller detta Kalmar län, som under de senaste decennierna ständigt blivit åsidosatt när statliga medel för investeringar samt underhåll fördelats över riket. Oavsett vilken tidsperiod som mäts visar siffrorna tydligt att vårt län fått lägre andel statliga investeringsmedel relativt till invånarantal. Detta skapar dessvärre en ond spiral eftersom eftersläpande regional utveckling i sin tur leder till lägre tillväxt, som i sin tur kan användas som argument för att prioritera andra regioner. I ett brev till regeringen påpekar vi de mest akuta investeringsåtgärderna”, skriver Moderaterna och Kristdemokraterna i länet i ett pressmeddelande.

”Förra infrastrukturministern, Tomas Eneroth (S), vägrade att ens besöka oss för ett samtal, trots att han bor i grannlänet. Denna regering har visat sig mycket mer öppen för diskussion och vi har redan kunnat samtala med nuvarande infrastrukturminister, Andreas Carlson (KD)”, skriver Moderaterna och Kristdemokraterna.

”Fick inget gehör”

– Förra mandatperioden skrev vi också ett brev till dåvarande infrastrukturministern Tomas Eneroth (S), dessvärre fick vi inget gehör. Trots detta fortsätter vi vårt påverkansarbete, oavsett vilken regering som styr. För i skuggan av Rysslands krigshandlingar och det svenska Natomedlemskapet kommer infrastrukturen i stora delar av Kalmar län att vara mer betydande än någonsin. Så vi har förhoppningar om att vår nuvarande regering kommer att lyssna på oss, säger Malin Sjölander, som är ordförande för Moderaterna i länet.

”Särskilt viktiga satsningar”

– Kalmar län har under väldigt lång tid varit eftersatt när det gäller statliga investeringar i infrastruktur. Detta har varit rådande läge oavsett färg på regeringen, så ingen kan slå sig för bröstet eller skylla på någon annan. Nu har vi en regering som trots tuffa ekonomiska förhållanden uttrycker tydliga ambitioner, vilket vi välkomnar. Med denna skrivelse pekar vi på några särskilt viktiga satsningar för vårt län, säger Jimmy Loord, som är ordförande för Kristdemokraterna i länet.

Två politiker tittar in i kameran, bild i halvfigur, Malin Sjölander (M) och Jimmy Loord (KD)
Malin Sjölander (M) och Jimmy Loord (KD). Foto: Moderaterna/Kristdemokraterna

Här är brevet i sin helhet:

Öppet brev
till Finansminister Elisabeth Svantesson
till Infrastrukturminister Andreas Carlson
Statliga investeringsbehov i Kalmar län
Genom detta brev vill vi uppmärksamma regeringen på rådande brister i sydöstra regionens
infrastruktur. I synnerhet gäller detta Kalmar län, som under de senaste decennierna ständigt blivit
åsidosatt när statliga medel för investeringar samt underhåll fördelats över riket. Oavsett vilken
tidsperiod som granskas framgår det tydligt att vårt län har fått en lägre andel av de statliga
investeringsmedlen i förhållande till invånarantalet. Detta skapar dessvärre en ond spiral eftersom
eftersläpande regional utveckling i sin tur leder till lägre tillväxt, som i sin tur kan användas som
argument för att prioritera andra regioner.
Vi vill i detta brev peka på de mest akuta behoven av investeringar.

 1. De regionala tågbanorna
  Stångådalsbanan och Tjustbanan är i stora behov av investeringar. Det gäller allt från
  rälsarna till trädsäkring. Driftsäkerheten på dessa banor är låg vilket orsakar många
  förseningar och osäkerhet. Detta i sin tur skapar stora utmaningar när det gäller att etablera
  pålitliga och stabila trafikflöden. Det krävs statliga investeringar i de statliga järnvägarna för
  att uppnå en acceptabel och modern standard. Tågen är viktiga både för att skapa större
  arbetsmarknadsregioner och för att bidra till att nå nationella klimatmål.
  I skuggan av Rysslands anfallskrig mot Ukraina och ett stundande svenskt Natomedlemskap
  kommer ytterligare krav ställas på möjligheten till säkra och snabba transporter både i öst-västlig samt nord-sydlig riktning, för att effektivt kunna transportera materiel och trupp till
  Gotland, Finland och Baltikum i händelse av kris eller krig. Ett vanligt förhållningssätt är att
  det som måste fungera i krig också måste fungera i fredstid. Då krävs statliga investeringar i
  länets järnvägar.
 2. Europaväg 22
  Europaväg 22 är länets livsnerv. Den sträcker sig längs kusten och binder samman våra tre
  större centralorter, Kalmar, Oskarshamn och Västervik, med respektive orters hamnar,
  flygplatser och arbetsmarknader. Vägen är av stor betydelse för arbetspendling och för de
  många turister som besöker länet. Standarden på Europaväg 22 har successivt förbättrats,
  men det finns alltjämt många flaskhalsar. Dessutom har flera delar inte längre finansiering
  klar, trots att det funnits tidigare. I vissa avseenden går delprojekt på vägen således bakåt,
  inte framåt. Det är få Europavägar vars trafikanter möts av rödljuskorsningar och
  järnvägsbommar.
 3. Kalmar Öland Airport
  Flygplatsen i Kalmar är av strategisk betydelse för hela södra länet. De långa avstånden till
  Stockholm gör flyget till det enda realistiska alternativet för den som till exempel
  veckopendlar. Rapporten ”Vingar för skattepengarna”, framtagen av Timbro, visar att
  Kalmar Öland Airport är en av få icke statliga flygplatser som är samhällsekonomiskt
  lönsamma. Varje investerad skattekrona ger mer än en krona tillbaka. Flygplatsen har
  dessutom en försvarsfunktion att fylla. Närheten till Baltikum och Kaliningrad aktualiserar
  behovet av såväl flygtransportmöjligheter som luftvärn. Flygplatsens existens förutsätter
  dock att den kan överleva som civil transport hub. Vi hoppas att staten genom övertagande
  av flygplatsen kan säkra dess fortlevnad under lång tid framöver.
  Vi är optimistiska angående vår nuvarande regerings vilja att ta itu med investeringsskulderna till
  Kalmar län. Föregående infrastrukturminister avböjde att träffa oss för en diskussion, trots att han
  bor i grannlänet. Nuvarande regering har visat sig mycket mer tillmötesgående och vi har redan haft
  möjlighet att samtala med infrastrukturminister Andreas Carlson.

Arkivfoto: Peter A Rosén (överst)

+1
7
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
1

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS