M och KD vill att Region Kalmar län i första hand ska välja trä som material vid byggnation

M och KD vill att Region Kalmar län i första hand ska välja trä som material vid byggnation

2022-05-21 Av av Oskarshamns-Nytt

LÄNET

”Moderaterna och Kristdemokraterna i regionala utvecklingsnämnden har lämnat in en motion med förslaget att Region Kalmar län i första hand väljer trä som material vid byggnation för de egna verksamheterna samt tar fram en träbyggnadsstrategi med syftet att öka användandet av trä.”

Det skriver partierna i ett pressmeddelande.

– Ökad användning av trä vid byggnationer ger ett mer hållbart byggande och är viktigt för att minska utsläppen av växthusgaser och hejda klimatförändringarna. Här behöver regionen ta ett ökat ansvar och gå i första ledet, säger Åke Bergh (M), ledamot i regionala utvecklingsnämnden.

– Trä har många fördelar som byggmaterial utöver de rent miljömässiga. När jag ser på vad som har byggts i trä runt om i landet de senaste åren så ser jag inga byggnadstekniska hinder för Region Kalmar län att alltid ha trä som förstahandsalternativ vid nybyggnationer, även vid större projekt i flera plan, säger Åke Nilsson (KD), ledamot i regionala utvecklingsnämnden.

– Regionen är en nyckelaktör i omställningen till ett mer hållbart byggande, men länet har också en lång tradition av sågverksindustri och byggande i trä. Genom att höja ambitionsnivån vad gäller byggande i trä kan regionen samtidigt bidra till bättre förutsättningar för branschen att utvecklas och generera fler jobb, bättre tillväxt och därmed ökade skatteintäkter, säger Pär-Gustav Johansson (M), viceordförande i regionala utvecklingsnämnden och oppositionsråd med ansvar för regional utveckling.

– Det ska sägas att Region Kalmar län redan idag har mindre projekt som planeras helt i trä, men en politiskt förankrad träbyggnadsstrategi kommer att skicka tydliga signaler till omvärlden och leda till ökad byggnation i trä i hela länet, säger Anders Andersson (KD), bilden, oppositionsråd med ansvar för regional utveckling.

Foto: Region Kalmar län

Dela gärna artikeln: