Magnus Larsson fick gehör för sin LOV-linje på Centerstämman

Magnus Larsson fick gehör för sin LOV-linje på Centerstämman

2021-09-26 Av av Oskarshamns-Nytt

LÄNET

– Inför LOV (Lagen om valfrihetssystem) inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Det sade Magnus Larsson – från Oskarshamn – då Centerstämman gick in på sin fjärde dag och frågor rörande vård och omsorg, välfärd och sociala frågor diskuterades.

Stämman beslutade i enlighet med den linje som Magnus Larsson argumenterade för. 

”Detta är omöjligt något som Centerpartiet kan acceptera”

MAGNUS LARSSON (C)

– Väntetiden till BUP är i många regioner lång och det är stora skillnader över landet, det är inte rimligt att man ska behöva vänta i vissa fall i flera år för att får göra en utredning, sa han.

– Detta är omöjligt något som Centerpartiet kan acceptera, därför behöver vi som parti ta viktiga steg mot att öka tillgängligheten och jämlikheten. Vi som parti behöver verka för att LOV införs inom barn och ungdomspsykiatrin, betonade Magnus Larsson.

Inför Centerstämman hade en motion lämnats in om att Centerpartiet ska verka för att LOV ska införas inom barn- och ungdomspsykiatrin i samtliga regioner.

Inför stämman hade förslaget beretts av en kommitté som föreslog stämman att avslå motionen – och Fredrik Lindwall argumenterade för att bifalla motionen.

Foto: Centerpartiet

Dela gärna artikeln: