MALIN SJÖLANDER (M): ”Putins invasion av Ukraina har grusat förhoppningarna”

MALIN SJÖLANDER (M): ”Putins invasion av Ukraina har grusat förhoppningarna”

2022-02-27 Av av Oskarshamns-Nytt

LÄNET

”Region Kalmar län ingår i Euroregion Baltic, ett så kallat interregionalt samarbete inom EU, tillsammans med polska kommunförbundet, kommunförbundet Skåne samt flera regioner från Sverige, Danmark, Polen, Lettland och – och den ryska enklaven Kaliningrad”, skriver Moderaterna i ett pressmeddelande.

– Samarbetet föddes i en annan tid med förhoppningar om att Ryssland skulle utvecklas i en demokratisk riktning. Putins invasion av Ukraina har nu grusat de förhoppningarna och borde rimligen få konsekvenser för Region Kalmar läns samarbete med Kaliningrad. Vi må bara träffa dess politiker och tjänstepersoner på regional nivå, men det faktum att de lyder under en diktaturregim styrd av en despot utan respekt för internationell rätt och människoliv borde räcka för att ifrågasätta samarbetet, säger Malin Sjölander (M)

– I ett läge då hela den samlade västvärlden reagerar kraftfullt mot invasionen av Ukraina och genomför stränga restriktioner riktade mot Ryssland, behöver Region Kalmar län och övriga medlemmar i Euroregion Baltic ställa sig den moraliska frågan om Kaliningrad kan tillåtas fortsätta i samarbetet. Man kan dra paralleller till när Region Kalmar län la ner sitt kontor i Shanghai. Kinas utveckling mot en alltmer totalitär diktatur, tvärt emot västvärldens fromma förhoppningar om en demokratisering, var en av anledningarna till att vi Moderater valde att ställa oss bakom det beslutet, säger Pär-Gustav Johansson (M).

Foto: Region Kalmar län

Dela gärna artikeln: