Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Mångmiljonsmäll för Region Kalmar län

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

LÄNET

”Den ekonomiska prognosen efter juli månad visar att regionen kommer att göra ett nollresultat för 2022. Det är 195 miljoner kronor lägre än vad som budgeterats”, skriver Region Kalmar län i ett pressmeddelande på måndagen.

”Stor osäkerhet råder när det gäller de ekonomiska förutsättningarna. Det oroliga världsläget med kriget i Ukraina har lett till en högre inflationstakt med kraftigt stigande priser som påverkar regionens ekonomi i hög grad, det märks inte minst genom bränslekostnaderna i kollektivtrafiken. Oron påverkar också värdet på regionens placerade pensionsmedel. Under sommaren har smittspridningen av covid-19 ökat med merkostnader som följd. Under inledningen av året har också sjukfrånvaron varit högre. Också kostnaderna för inhyrd personal beräknas öka med drygt elva miljoner under året i jämförelse med 2021”, skriver regionen.

”Totalt prognosticeras förvaltningarnas budgetunderskott till 358,9 miljoner, vilket är en försämring mot prognosen i april. Främst handlar det om minskade intäkter och ökade kostnader inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen, regionservice och Kalmar länstrafik.”

Kollektivtrafiken återtar marknadsandelar

”Kalmar länstrafik har börjat återta marknadsandelar efter pandemin. Det visar den statistik som presenterades för regionstyrelsen på måndagen. 2019 stod kollektivtrafiken för 15 procent av det motoriserade resandet i länet. Andra kvartalet i år var siffran 12 procent. Fortfarande är dock kollektivtrafikens andel i Kalmar län lägre än i närliggande län i södra Sverige”, skriver regionen.

”Ledamöterna fick också information om de omfattade problem som varit i tågtrafiken på Stångådals- och Tjustbanan under sommaren på grund av spårfel, av värmen orsakade solkurvor, personalbrist och fordonsbrist. Totalt tvingades 227 tåg ställas in under fem veckor i somras.”

”Tillsammans med andra län har Kalmar länstrafik satt tryck på Trafikverket och SJ för att förbättra trafiken.”

Bättre tillgänglighet än landets genomsnitt

”Både vid länets hälsocentraler och vid sjukhusen är tillgängligheten bättre än genomsnittet för landet. Det visar de senaste tillgänglighetssiffrorna.”

”90 procent av patienterna som vände sig till sin hälsocentral i juli fick träffa medicinsk personal inom tre dagar. Motsvarande siffra för hela landet var 88 procent. 96 procent av de som ringde sin hälsocentral fick våren 2022 kontakt samma dag, rikssnittet var samtidigt 89 procent. Drygt 97 procent av dem som sökte sig till barn- och ungdomshälsan under augusti fick tid inom tre dagar.”

”För 1177 på telefon var den genomsnittliga väntetiden drygt 26 minuter i augusti, vilket är en förbättring sedan augusti förra året. Andelen samtal som besvarades inom målet nio minuter var åtta procent.”

”1177.se som är den första ingången till vården har haft en kraftig ökning av alla sina parametrar under de senaste två åren under pandemin, däremot syns nu en minskning av antalet besök. I augusti gjordes 193 140 besök i länet på sidan. Ökningen av personer som har ett invånarkonto på 1177.se fortsätter dock i länet. I augusti var det 220 904 länsbor som anslutit sig.”

”66 procent av patienterna i Kalmar län fick i juli en tid till operation/behandling vid länets sjukhus inom vårdgarantins 90 dagar i jämförelse med 54 procent för hela landet. Motsvarande siffror för första kontakt var 73 procent i jämförelse med 65 procent för hela landet. Också när det gäller återbesök inom medicinskt måldatum tillhör Region Kalmar län de allra bästa i landet”, skriver regionen.

”Vid Oskarshamns sjukhus var omkring 88 procent och vid Västerviks sjukhus 83 procent av patienterna som kom till akutmottagningarna i augusti färdigbehandlade inom fyra timmar, medan omkring 59 procent av patienterna vid akutmottagningen i Kalmar var klara inom fyra timmar.”

”Drygt 50 procent av patienterna till barn- och ungdomspsykiatrin fick tid för första besök inom 30 dagar i juli. Däremot fick bara knappt 10 procent tid till fördjupad utredning inom 30 dagar.”

”Till vuxenpsykiatrin fick 90 procent tid för första besök inom 90 dagar, knappt 70 procent av de väntande fick tid inom 60 dagar”, skriver regionen.

Foto: Region Kalmar län

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS