Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Mattias Bäckström Johansson (SD): “Jag tycker att de ska lämna tillbaka det som de har stulit”

ANNONS

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

ANNONS

OSKARSHAMN

Sverigedemokraterna hade elva platser i fullmäktigeförsamlingen i Oskarshamns kommun efter valet i höstas.

Två av dem är borta i och med att Jan Johansson och Anders Svensson lämnade partiet och fortsätter som politiska vildar.

– Jag tycker att de ska lämna tillbaka det som de har stulit, säger SD:s partisekreterare Mattias Bäckström Johansson till ON på tisdagen.

“De har stulit röster från folket”

Mattias Bäckström Johansson (SD), oskarshamnare, fullmäktigeledamot, riksdagsledamot och partisekreterare

– Det är den enda rimliga ingången. De har stulit röster från folket. Det hade kanske varit en annan sak om de hade fått så många kryss att de blev personvalda. Men det fick de inte. De sitter på mandat som partiet har vunnit i valet. Och de rösterna har de stulit från väljarna. De respekterar inte vår parlamentariska demokrati.

“Beklagligt”

– Det är beklagligt när man stjäl mandat från folket och lurar väljarna, partiet och medlemmarna, bara för att det inte går ens väg – trots att man skriftligen, i kandidatförklaringen, har intygat att man avser att avsäga sig platsen om man inte längre är medlem eller har partiets förtroende. Det visar på en opålitlig personlig karaktär – och att det inte går att lita på ord och löften. Det är tråkigt.

Mattias Bäckström Johansson fortsätter:

– Alla som har varit med i partiets fullmäktigegrupp vet att vi har haft tre olika möten, där vi hanterade alla nomineringar till förtroendeuppdrag. I två omgångar skickade vi ut mejl till alla, där man fick anmäla intresse till posterna som vi skulle nominera till. Därefter har vi röstat om det. Vi har röstat om flera olika poster.

“När det gäller rollen som oppositionsråd, så var det ingen på mötet som föreslog Marko”

– När det gäller rollen som oppositionsråd, så var det ingen på mötet som föreslog Marko (Raiskio). De får väl själva svara på varför de inte lade fram det förslaget, betonar Mattias Bäckström Johansson, som berättar att han var mötesordförande.

Mattias Bäckström Johansson (SD)
Mattias Bäckström Johansson (SD). Arkivfoto: Peter A Rosén

– I stället för att lägga fram ett förslag inom ramen för vår fullmäktigegrupp valde man att genomföra en rätt så illa skött kupp, där man bröt mot alla de stadgar vi har för hur personalval ska hanteras. Vi har en intern process där alla medlemmar ska få vara med – inte bara de i fullmäktigegruppen. Det har gått ut till alla som är medlemmar i partiet på det lokala planet. Man har fått möjligheten att nominera.

Mattias Bäckström Johansson säger att Anders Svensson inte var med på ett enda av de nämnda gruppmötena.

“Svagare närvaro”

– Och han anmälde inte intresse för något uppdrag. Han har även haft en svagare närvaro på fullmäktige tidigare. I första hand borde man se till att faktiskt svara upp emot de åtaganden som man har gentemot partiet och medlemmarna – och framför allt gentemot väljarna.

Så det var ingen som begärde någon omröstning gällande oppositionsrådsuppdraget, där Marko Raiskio skulle ha ställts mot Leif Axelsson?

– Nej, ingen har föreslagit Marko på något gruppmöte. På mötet fick alla säga vad de tyckte – och det fanns flera yrkanden på Leif. Och det fanns inget annat yrkande. Och då kunde jag som mötesordförande konstatera att vi hade ett förslag att ta ställning till. Jag frågade också om det fanns fler förslag – men det fanns det inte. Då tog vi ett beslut om att nominera Leif. Därmed blir det ingen omröstning, om ingen har föreslagit något annat. Jag har försökt förklara detta för Janne (Jan Johansson) framför allt. Det är inte mötesordförandens roll att kasta upp förslag som man tror att medlemmarna eller någon i fullmäktigegruppen vill ha. Det är faktiskt de som har rösträtt på mötet som har skyldighet att yrka på något – och därefter kan mötesordföranden ställa det under proposition och ställa förslagen mot varandra, svarar Mattias Bäckström Johansson.

Marko Raiskio SD
Marko Raiskio (SD). Foto: Peter A Rosén. Grafik: Sverigedemokraterna

Det kom inte upp något annat yrkande?

– Nej. Och det har både jag och Leif redogjort för skriftligen. Vi har även haft medlemsmöten – det är utrett sedan länge. På ett personligt plan kan jag tycka att det är tråkigt att man, som Janne, inte väljer att lyssna eller ta in de bitarna. Det är beklagligt.

Leif Axelsson SD
Leif Axelsson (SD). Foto: Peter A Rosén. Grafik: Sverigedemokraterna

Hur ser du på att de åtminstone i efterhand har sagt att de ville ha Marko Raiskio på oppositionsrådsposten?

– De är inte sverigedemokrater längre. De har därför inte med saken att göra, egentligen. Det finns en valteknisk samverkan om att oppositionsrådsposten ska tillfalla Sverigedemokraterna.

– Det är klart att även socialdemokrater och moderater, exempelvis, kan ha synpunkter på vilka vi nominerar – men det är en intern angelägenhet vem vi väljer att ha som gruppledare och därmed även oppositionsråd.

“Jag tycker att det var riktigt dåligt”

Jag tänker på kuppförsöket i fullmäktige, då både Jan Johansson och Anders Svensson fortfarande var sverigedemokrater. De och några till röstade på Marko Raiskio i oppositionsrådsvalet (Marko Raiskio fick sex röster, Fredrik Jonasson (V) fick åtta och Leif Axelsson landade på tolv). Hur ser du på den sprickan inom partiet?

– Jag tycker att det var riktigt dåligt. Det står i våra stadgar att vi vill ha högt i tak – och att vi ibland kan tycka olika i sakfrågor – men när det gäller personval så gäller alltid partilinjen.

“Väldigt barnsligt”

– I Anders fall, så vet vi att det handlade om att han var intresserad av att sitta med i ett kommunalt bolag. Han valde att ställa till med bekymmer på grund av att han blev sur när han inte fick det uppdraget och det arvodet. Det var väldigt barnsligt. Dels har han inte läst sin mejl, vilket gjorde att han missade de två mejlen där man skulle anmäla sitt intresse. Jag har tagit ut mejlloggen och visat den på gruppmöten. Jag har kunnat visa datum och exakt klockslag när han har fått mejlen. Vi har haft tre gruppmöten – och Anders har inte varit närvarande på ett enda av dem.

“Det var ett taffligt försök”

– Det krävs lite om man ska vara engagerad. Då ska man komma på mötena och anmäla intresse för uppdrag. I de fall där man tycker olika, så måste man lägga fram förslagen på mötena. Det går inte att ägna sig åt någon form av sidoverksamhet, där man tar upp sina förslag. Det är inte så det fungerar. Vi har möten med hela fullmäktigegruppen, där alla är med och bestämmer och där vi fattar majoritetsbeslut. Sedan är det beklagligt att vissa personer har haft möten vid sidan om – och försökt samla stöd via andra partier, vilket man misslyckades med. Det var ett taffligt försök på det stora hela. Och det är inget som partiet kan acceptera. Våra stadgar är jättetydliga – det är våra beslut på gruppmötena som gäller i just personval. I sakfrågor kan man tycka olika – och det ska givetvis vara högt i tak. Man ska kunna landa olika i enskilda sakfrågor.

“Vi har fört en dialog med Marko, om vägen framåt”

Får Marko Raiskio vara kvar i partiet?

– Vi har en dialog med Marko, om vägen framåt. Och han har deltagit på möten som representant för partiet. Från min sida finns det inga hard feelings. Vi har kommit bra överens tidigare – och i sak har vi en överenskommelse. Jag vet också att han är upptagen med sitt företag, där det händer väldigt mycket för stunden. Till skillnad från Jan och Anders har han dock representerat partiet på möten – jag tänker på Kretslopp Sydost, exempelvis.

Får Peter Bohman och Johanna Bäckström Wörmke vara kvar i partiet?

– Jag ska inte svara fullt ut där, med tanke på att jag inte är gruppledare. Jag har heller inte varit med på alla möten under den senaste tiden, så jag ska inte gå in i sak. Men jag vet att man har haft enskilda samtal och även tagit upp just förtroendefrågan. I processen har man pratat med hela fullmäktigegruppen och gått igenom händelserna, för att reda ut det hela. Det finns individuella överenskommelser med alla om vägen framåt.

– Anders och Jan är de som har brutit mot delar i stadgarna, på ett tydligt sätt. De har också föregripit uteslutningsärendena genom att själva begära utträde. Annars hade de blivit uteslutna, vilket jag har förklarat för dem. Då och då händer det tyvärr att man tvingas hantera den här typen av ärenden. Det är en ordning som gäller i partier. Jag tänker exempelvis på vad som hände inom Kretslopp Sydost, då Socialdemokraterna skulle utse sin ordförandekandidat. Det blir ju vad man har beslutat om internt om man ska kunna klara av ansvarsutkrävandet.

Du tror inte att ni kommer att tappa fler mandat i fullmäktige i Oskarshamn?

– Nej, min bild är att det är hanterbart, i och med att det finns överenskommelser om vägen framåt med alla kvarvarande. Och min ingång är att man ska kunna lita på det som har sagts och det som man har kommit överens om, svarar Mattias Bäckström Johansson.

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS