Med så många procent vill Byggebo höja hyrorna i Oskarshamn

Med så många procent vill Byggebo höja hyrorna i Oskarshamn

2022-11-29 Av av Peter A Rosén

ANNONS: Kommunfullmäktige i Oskarshamn 12 juni 2023

OSKARSHAMN

Det allmännyttiga bostadsbolaget i Oskarshamn, Byggebo, vill höja hyrorna med 6,8 procent från och med 1 januari nästa år.

– Vi är såklart glada över att Byggebo ändå är något mer återhållsamma i sitt yrkande än framför allt många privata hyresvärdar och inte yrkar på bortåt 10 procent, eller mer – som vi sett på många håll, säger Hyresgästföreningens förhandlare Kaj Raving till ON på tisdagen.

– Med det sagt, så är deras yrkande inte en nivå som vi känner att vi kan möta dem på – även om vi är medvetna om att bolaget har stora utmaningar framöver. Vi har dock ett gott förhandlingsklimat, där båda parter försöker hitta lösningar och vägar framåt. Och vi har goda förhoppningar om att vi ska kunna komma överens till slut, tillägger han.

Hur lyder motiveringen bakom de 6,8 procenten? Vi ställer frågan till Byggebos vd Benoni Ingelsjö.

– Plötsliga och mycket kraftiga kostnadsökningar på framför allt energi- och räntekostnader. Dessutom påverkar den höga inflationen samtliga övriga kostnader, svarar han.

Arkivfoto: Peter A Rosén

Dela gärna artikeln med dina vänner: