Minus för Oskarshamns kommun i årsprognosen

Minus för Oskarshamns kommun i årsprognosen

2021-06-16 Av av Oskarshamns-Nytt

OSKARSHAMN

Årets resultat för Oskarshamns kommun prognosticeras till 900 000 minuskronor.

Det är 23,9 miljoner kronor sämre än det budgeterade resultatet.

Detta framgår av månadsbokslutet i maj.

De skattefinansierade nämndverksamheternas nettokostnader beräknas bli 38,2 miljoner kronor högre än budgeterat.

Socialnämnden har en avvikelse på 24 milnusmiljoner (en åtgärdsplan mejslas fram för närvarande), kommunstyrelsen har en avvikelse på 11,4 minusmiljoner, bildningsnämnden har en avvikelse på 1,9 minusmiljoner och samhällsbyggnadsnämnden har en avvikelse på 900 000 minuskronor.

Skatteintäkter och generella statsbidrag uppvisar en positiv avvikelse på 16,8 miljoner kronor i prognosen.

Resultatet före finansnetto, där hänsyn även tagits till vatten- och avloppsverksamhetens upparbetade egna kapital, uppgår till 22,8 minusmiljoner – vilket är en avvikelse med 24,3 minusmiljoner, jämfört med budgeten.

Finansnettot visar en positiv avvikelse på 400 000 kronor i prognosen.

Foto: Freepik

Dela gärna artikeln: