Missa inte: Härliga bilder från rikkärr på Öland

Missa inte: Härliga bilder från rikkärr på Öland

2020-06-18 Av av Oskarshamns-Nytt


Dela gärna artikeln:

ÖLAND

Oskarshamns-Nytt följde med på en inventering av rikkärr på Öland. Resan gick till Frösslunda sjömarker, där Susanne Forslund och Marcus Arnesson berättade om rikkärrens egenart.

Vår tidning skrev om bakgrunden till inventeringen häromdagen. Du hittar den artikeln här.

Inventeringen började så smått förra året. I år ska den intensifieras ytterligare eftersom länsstyrelsen fått ökade anslag. Sen förväntas den pågå i ytterligare två år. Inventeringen sköts av Calluna.

Rikkärr är mineralrika våtmarker med höga halter av baskatjoner. De hör till landets allra artrikaste miljöer. Samtidigt är det en minskande naturtyp som utsätts för åtskilliga hot; utdikning, övergödning, igenväxning och upphörd hävd.


Rikkärren på Öland är artrika och innehåller arter som är specialiserade på just den fuktiga och kalkhaltiga miljön.

De har exempelvis inte särskilt mycket egentliga gräsarter, däremot många arter, så kallade halvgräs. Det är ett stort antal starrarter. Det är knappag och axag samt gräsull och ängsull.

Bland övrig växtlighet finns ett flertal orkidéer. Vi såg flera arter under besöket. Ängsnycklar, brudsporre, nattviol, kärrknipprot och flugblomster med flera. Andra orkideer är honungsblomster.

Andra arter i rikkärren är majviva, tätört, klöverärt, brudbröd, ältranunkel, rosettjungfrulin, kärrspira, ängsvädd och humleblomster.

TEXT & FOTO

Pierre Stjernfeldt

Gänget sitter och studerar brudsporrar. Från vänster Sandra Nilsson, Calluna, Eric Lundén Calluna, Marcus Arnesson länsstyrelsen och Susanne Forslund, länsstyrelsen.


Flugblomster är mycket vanliga i rikkärren på Öland.
Tätört är en typisk art i rikkärren. Den har klibbiga blad som insekter kan fastna på.


En långbensgroda i Marcus Arnessons hand. Långbensgrodan är en sällsynt art som finns på Öland.