Search
Close this search box.
Edit Content
Search

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Moderaterna säger också nej till vindkraft i Bråbo och Kalmarsund

ANNONS

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

LOKAL ANNONS

OSKARSHAMN

Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun säger nej till de planerade vindkraftsparkerna i Bråbo och Kalmarsund.

Det gör även samarbetspartiet Moderaterna.

“Oskarshamns kommun har beslutat att avge ett gemensamt yttrande från Socialdemokraterna och Moderaterna angående Simpevarp Havsvindpark. Baserat på en noggrann granskning av samrådsunderlaget och efter att ha tagit del av synpunkter från berörda invånare, har Moderaterna i Oskarshamn kommit fram till att vi är emot etableringen av vindkraftparker i Simpevarp Havsvindpark”, skriver Moderaterna i ett pressmeddelande på måndagen.

“Inga tillstånd”

“I linje med kommunens nya översiktsplan, som antogs av kommunfullmäktige den 13 februari 2023, pågår arbetet med att utarbeta en vindbruksplan. Denna plan kan potentiellt inkludera andra former av förnybar energi. Processen för framtagandet av vindbruksplanen kommer att följa samma förfarande som för en översiktsplan och kommer att erbjuda möjligheter till granskning och yttrande. Fram tills dess att vindbruksplanen antas kommer inga tillstånd för vindkraft, vare sig till havs eller på land, att godkännas genom det kommunala vetot”, skriver Moderaterna.

“I samband med samrådsprocessen för Simpevarp Havsvindpark betonade Oskarshamns kommun vikten av att beakta de unika värden som finns i kommunens skärgård, särskilt nationalparken och ön Blå Jungfrun i Kalmarsund. Dessa värden och möjligheten att utveckla skärgården på ett varsamt och hållbart sätt kommer att vägas mot intresset för vindkraft i den kommande vindbruksplanen. Hållbar utveckling och hänsynstagande till olika intressen, både allmänna och enskilda, kommer att bedömas utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter.”

“Buller och skugga”

“Under samrådsmötena har frågan om den visuella påverkan och förändringen av landskapsbilden lyfts fram. Det är särskilt viktigt att uppmärksamma konsekvenserna av buller och skugga för de områden och boendemiljöer som berörs. Dessutom anser vi att den planerade miljökonsekvensbeskrivningen bör inkludera en noggrann analys av vindparkens påverkan på flyttfåglar, friluftsliv, båtliv, sjöfart generellt och färjetrafik specifikt. Biologiska utredningar som tar hänsyn till olika årstider kommer att ge en mer komplett grund för bedömning och bör övervägas innan ansökan och den tillhörande miljökonsekvensbeskrivningen skickas in för prövning”, skriver Moderaterna.

“Stora konsekvenser”

“Oskarshamns kommun bedömer redan nu att Simpevarp Havsvindpark samt vindparksetableringen i Bråbo skulle få alltför stora konsekvenser för samhället, närmiljön, kulturarvet och naturvärden. Vi moderater är fullt medvetna om att vi kommer att behöva alla sorters energislag i framtiden för att fasa ut kol och olja, dock ska det inte vara på bekostnad av Oskarshamn kommuns invånare. Oskarshamn bidrar idag och har bidragit under en lång tid till Sveriges energiförsörjning. Detta vill vi moderater fortsätta göra. Dock ser vi att vår kommun har mer att vinna på en utbyggnad av kärnkraften om det ges möjlighet till det”, skriver Moderaterna.

Grafik: Cloudberry Offshore Wind AB

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS