Moderaterna: Vi ser samhällsproblemen och är redo att ta oss an dem!

Moderaterna: Vi ser samhällsproblemen och är redo att ta oss an dem!

2021-12-13 Av av Oskarshamns-Nytt

DEBATTARTIKEL

Om mindre än tio månader går Sverige till val i kommuner, regioner och riksdag – val som blir helt avgörande för hur vårt lands framtid kommer att se ut.

Ska vi fortsätta få notiser om skjutningar och gängmord dagligen i våra mobiler?

Kommer den gröna omställningen haverera och jobb försvinna på grund av en energikris?

Oduglig infrastruktur

Ska Kalmar län fortsätta ha en Europaväg som i andra länder hade kategoriserats som oduglig och en infrastruktur som är ett hinder för tillväxt?

Och ska patienter tvingas fortsätta vänta på vård som i andra länder ges mycket snabbare än här?

Om du svarat nej på ovanstående frågor, så ska du fortsätta läsa.

”Vi moderater är i grund och botten optimister”

Vi moderater är i grund och botten optimister.

Vi tror på varje människas kraft att lyckas om rätt förutsättningar ges.

Insikten saknas helt

Vi tror på framtiden och att de stora problemen går att lösa.

Men vi anser också att för att kunna lösa problemen måste vi politiker först se dem och erkänna att de finns.

Den insikten saknas helt av de partier som under mandatperioden utgjort regeringsunderlag och styr vår region.

När vi nu börjar mobilisera för valrörelse är vi beredda på att samtala med väljarna om de problem som faktiskt finns i länet och i landet, samt leverera lösningar på dem.

”Lösningar finns”

För lösningar finns.

Vi vill till exempel kraftigt reducera hyrbemanningskostnader inom vården och samtidigt satsa på medarbetarna så att invånarna i Kalmar län kan erbjudas tryggare vård.

Vi vill satsa på 1177 så väntetiderna för den första vägen in i vården kortas.

Vi vill omedelbart starta en energikommission för att kunna kartlägga dagens och morgondagens energibehov i länet, så vi vet vad som behöver göras för att nya företag faktiskt ska kunna etablera sig här och en grön omställning av samhället kan bli möjlig.

Helt avgörande

Vi anser också att arbetet med att jobba för ökade statliga infrastruktursatsningar i Kalmar län – som allt för länge uppgått till en tiondel av vad länet borde ha per capita – måste reformeras från grunden.

Vi vill också satsa på skolan så att fler barn i tidigt skede får hjälp att lyckas. Att alla barn ges en läsgaranti är en helt avgörande förutsättning för att de ska lyckas i livet.

Detta är några exempel på frågor som vi nu kommer att jobba vidare med tillsammans. För en sak är helt säker – vi är realistiska optimister som ser samhällsproblemen och är mer än redo att ta oss an dem.

Marie Nicholson (M), riksdagskandidat

Lars Engsund (M), riksdagskandidat

Emil Jörgensen (M), riksdagskandidat

Malin Sjölander (M), oppositionsråd Region Kalmar län

Pär-Gustav Johansson (M), oppositionsråd Region Kalmar län

Grafik: Moderaterna

Dela gärna artikeln: