Mönsterås kommun: Här kan du få jobb under coronakrisen

2020-05-25 0 av Peter A RosénMÖNSTERÅS KOMMUN

Mönsterås kommun är på jakt efter mer arbetskraft med anledning av coronapandemin.

”Vill du jobba tillfälligt i kommunen under coronakrisen? Beroende på hur vår personalbemanning ser ut kan vi ha behov av vikarier och extra personal under kortare perioder”, skriver Mönsterås kommun i ett inlägg i sociala medier.

”Extraordinära tider”

”I dessa extraordinära tider är vi i behov av att samla på oss möjlig arbetskraft som kan stötta oss i våra samhällskritiska verksamheter. Beroende på hur vår personalbemanning ser ut kan vi ha behov av vikarier och extra personal under kortare perioder”, skriver kommunen i en annons som är kopplad till inlägget i sociala medier.

Om man har erfarenheter av följande, så är man välkommen att anmäla sitt intresse:

  • Pedagogiskt arbete.
  • Kök.
  • Barnomsorg och fritidshem/gård.
  • Lokalvård.
  • Drift och service – teknik.
  • Socialt arbete.

Är du intresserad, kan du anmäla ditt intresse via den här e-tjänsten:

https://minasidor.monsteras.se/oversikt/overview/260?fbclid=IwAR18Vxrul6qkDQ4b2Rz_l2M_b7atSzo47ispEww8GsPpu2RAssxwN90-Mz8

Mönsterås kommun gör löpande bedömningar.

”Situationen kan komma att snabbt förändras och behovet av hjälp kan därför komma att snabbt förändras under tiden coronapandemin pågår”, skriver kommunen.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

Kommunhuset i Mönsterås. FOTO: PETER A ROSÉN