Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Morgan Johansson (S): “Vi måste se till att värna människors skydd av hem och integritet”

ANNONS

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

ANNONS

SVERIGE

Regeringen har lagt ett förslag till riks­dagen att skyddet mot hemfrids­brott och olaga intrång ska moderni­seras och stärkas. Straff­skalorna för brotten ska skärpas och olaga intrång ska även omfatta gårds­planer. “Vi måste se till att värna människors skydd av hem och integritet”, säger justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson i ett pressmeddelande.

Bestämmelserna om hemfrids­brott och olaga intrång har inte ändrats sedan brotts­balken infördes 1965. Föränd­ringar har sedan dess skett i samhället som lett till att lag­stiftaren ser allvarligare på integritets­kränkande brotts­lighet mot enskilda.

Öka tryggheten hos utsatta

Hemfrids­brott och olaga intrång före­kommer inte sällan i samband med våld, hot och trakas­serier i nära relationer. Att stärka skyddet mot hem­frids­brott och olaga intrång är därför ett led i regeringens arbete mot våld i nära rela­tioner. Brotten före­kommer också inom ramen för den brotts­liga djur­rätts­aktivismen och i det samman­hanget har frågor väckts bland annat om straff­skyddets omfatt­ning.

– Vi måste se till att värna människors skydd av hem och integritet. De här förslagen är därför en viktig del i regeringens arbete för att öka trygg­heten hos de utsatta i sam­hället, inte minst för de som utsätts för våld, hot och trakas­serier i nära relationer, säger justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson.

Förslag på skärpta straff

I proposi­tionen föreslår regeringen att straff­bestäm­melserna moderni­seras språkligt och att det klargörs att tillämp­ningsområdet för olaga intrång även omfattar gårds­planer. Regeringen föreslår också att maximi­straffet för brott av normal­graden skärps från böter till fängelse i högst ett år.

Vidare föreslås särskilda brotts­beteckningar för grovt hem­frids­brott och grovt olaga intrång och att straff­skalan för dessa brott ändras från fängelse i högst två år till fängelse i lägst sex månader och högst tre år. Regeringen föreslår också att försök, förbere­delse och stämp­ling till grovt hemfrids­brott och grovt olaga intrång straff­beläggs.

– Brottsaktiva djur­rätts­aktivister orsakar stor skada och oro för enskilda. De som begår brott av det här slaget även­tyrar dessutom det viktiga arbetet för ett stärkt djur­skydd som seriösa organisa­tioner och djur­hållare utför. Dessa förslag är viktiga för att öka trygg­heten för våra lant­brukare säger lands­bygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Lantbruksminister Anna-Caren Sätherberg (S) på regeringskansliets pressträff
Förslagen är viktiga för att öka trygg­heten för lant­brukarna enligt lands­bygdsminister Anna-Caren Sätherberg. Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet (överst)

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS