Ny allmän flaggdag införs i Sverige

Ny allmän flaggdag införs i Sverige

2023-02-16 Av av Oskarshamns-Nytt

Annons: Nationaldagen 6 juni

REGERINGEN

Regeringen har i dag fattat beslut om en ny allmän flagg­dag, nämligen dagen för val till Europa­parlamentet. Ändringen gäller från och med den 1 april 2023.

Europa­parla­mentsvalet infaller vart femte år i alla EU:s medlems­stater. Det är i likhet med riksdags­valet ett uttryck för vår representa­tiva demo­krati med allmän och lika rösträtt.

Dagen för valet är ett tillfälle att fira och uppmärk­samma demo­kratin och en dag som bör högtidlig­hållas genom flagg­ning. Regeringen har därför beslutat att dagen för val till Europa­parla­mentet ska bli allmän flaggdag. 

Att en ny allmän flagg­dag införs påverkar inte övriga flagg­dagar.

Foto: Freepik

Dela gärna artikeln med dina vänner: