Nytt naturreservat på gång i närheten av Blomstermåla

Nytt naturreservat på gång i närheten av Blomstermåla

2021-11-11 Av av Peter A Rosén

BLOMSTERMÅLA

Ett nytt naturreservat bildas på 24,3 hektar av kommunens mark i närheten av Sandbäckshult.

Det rör sig om en del av ett större område, på cirka 100 hektar, som länsstyrelsen vill omvandla till naturreservat, berättar Anders Johansson (C), kommunalråd i Mönsterås kommun, efter tisdagens sammanträde i kommunstyrelsens arbetsutskott.

”Det är en frivillig överenskommelse”

ANDERS JOHANSSON (C), KOMMUNALRÅD I MÖNSTERÅS KOMMUN

– Vi säger ja till detta när det gäller den kommunala marken. Vi är beredda att teckna avtal med dem. Det är en frivillig överenskommelse. Vi får en ersättning på ungefär 2,5 miljoner kronor.

”Det är ett område med höga biologiska värden”

ANDERS JOHANSSON

– Det är ett område med höga biologiska värden – och det är dessutom ganska svårbrukat ur skogsskötselsynpunkt. Det är ett område som är lämpligt som naturreservat. Sedan är det viktigt att vi som kommun är med och ställer upp och bidrar. Det ska inte bara drabba privatskogsbruket.

– Det vi skickar med i detta, är att det är oerhört viktigt att länsstyrelsen sköter naturreservatet när det kommer till skadedjursangrepp. Barkborrar, helt enkelt. Vi tycker också att det är viktigt att friluftslivet gynnas i området. Det här området ligger i anslutning till vårt friluftsområde i Långehäll och längs med Alsterån. Det är ett vackert och populärt område, som människor tycker om att promenera och röra sig i. Vi hoppas att man tillvaratar detta ordentligt. Vi kan kanske få någon bro över Alsterån. Det är även viktigt med parkeringsmöjligheter i närheten, så att det blir tillgängligt för allmänheten. Då tror vi att det kommer att tillföra en del. Så vitt jag förstår är även de privata markägarna positivt inställda till naturreservatet, säger Anders Johansson.

Foto: Freepik

Dela gärna artikeln: