Om lanthandlarnas betydelse i länet: ”Försvinner butiken försvinner allt”

Om lanthandlarnas betydelse i länet: ”Försvinner butiken försvinner allt”

2023-05-19 Av av Oskarshamns-Nytt

ANNONS: Kommunfullmäktige i Oskarshamn 12 juni 2023

LÄNET

Bättre stöd för länets lanthandlare. Det föreslog Moderaterna och Kristdemokraterna i ett så kallat nämndinitiativ på det senaste sammanträdet med regionala utvecklingsnämnden i Region Kalmar län. Regionen fördelar redan idag bidrag från Tillväxtverket till butiker i glesbygd. M och KD anser emellertid att regionen kan stötta lanthandlarna på fler sätt än rent ekonomiskt.  

– Region Kalmar län distribuerar i nuläget 2,5 miljoner kronor till 11 butiker i länet, från Gullringen i norr till Långasjö i söder. Vi gör det för att främja och stötta handeln på landsbygd och i glesbygd. För flera av dessa butiker är stödet så pass viktigt att det kan vara avgörande för att hålla öppet, säger Pär-Gustav Johansson (M), regionråd med ansvar för regional utveckling.

– Vi vet hur viktig den lokala livsmedelsbutiken är. Kalmar län är i stora delar ett glesbygdslän med stora avstånd. Ofta är den lokala butiken en servicepunkt som postombud, paketutlämning, apotek med mera. Försvinner butiken försvinner allt. Det finns tyvärr gott om sådana exempel i vårt län, säger Carl-Wiktor Svensson (KD), regionråd med ansvar för regional utveckling.

Carl-Wiktor Svensson (KD)
Carl-Wiktor Svensson (KD). Foto: Kristdemokraterna

– När vi pratat med handlare har önskemål kommit upp om ett digitalt nätverk där de kan dela med sig av erfarenheter och tips kring hur de kan utveckla sin verksamhet. Det finns också behov av att kunna dela med sig av råd kring olika ansökningsförfarande beträffande stöd och bidrag. Allt som kan underlätta drift av butiker och säkra service på lands- och glesbygd välkomnar vi, säger Carl Dahlin (M), regionråd med ansvar för regional utveckling.

Carl Dahlin (M), regionpolitiker
Carl Dahlin (M). Foto: Peter A Rosén

– Coompanion arbetar med att sjösätta en liknande funktion, tänkt att vara avgränsad till norra delen av länet. Region Kalmar län är en samlande aktör i och med att man ansvarar för distributionen av Tillväxtverkets stödmiljoner. Vi menar att regionen därför bör undersöka möjligheterna att i samverkan med Coompanion utvidga det tilltänkta nätverket för lanthandlare så att det täcker hela fastlandet liksom Öland, säger Anders Andersson, ledamot i regionala utvecklingsnämnden.

Regionråd Anders Andersson (KD)
Anders Andersson (KD). Foto: Region Kalmar län

Foto: LRF (överst)

Dela gärna artikeln med dina vänner: