Omdiskuterade bestämmelser på Oknö på väg att plockas bort

Omdiskuterade bestämmelser på Oknö på väg att plockas bort

2022-03-05 Av av Peter A RosénOKNÖ

Den som bor på Oknö får inte inreda vinden – och träd på tomten får inte sågas ner utan marklov.

Men nu vill politikerna plocka bort de omdiskuterade bestämmelserna.

Det berättar kommunalrådet Anders Johansson (C) efter veckans sammanträde i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Den gällande detaljplanen för Oknö mejslas om för närvarande och förhoppningen är att den nya detaljplanen ska vara antagen i sommar.

”Marklovet kommer med största sannolikhet att försvinna. Det är målet med den nya planen”

ANDERS JOHANSSON (C), KOMMUNALRÅD I MÖNSTERÅS KOMMUN

– Marklovet kommer med största sannolikhet att försvinna. Det är målet med den nya planen. Det är ytterst ovanligt att det kommer in en ansökan som inte beviljas. Därmed handlar det nästan bara om en administrationsavgift. Vår bedömning är att folk är rädda om sina träd – och vi tror inte att vi kommer att få se några drastiska förändringar, säger Anders Johansson.

Anders Johansson (C) talar på ett fullmäktigemöte i Mönsterås
Anders Johansson (C), kommunalråd i Mönsterås kommun. Foto: Peter A Rosén

Han lyfter också fram ett problem som kommunen hoppas kunna komma till rätta med när marklovet försvinner.

– Det växer inte upp några unga träd på Oknö. Man är helt enkelt rädd för att man inte ska få marklov för att ta ner dem när de har blivit stora. Därför är man rädd för att släppa upp unga träd. Det fungerar naturligtvis inte i längden – ett trädbestånd måste förnyas, annars försvinner det med tiden. Vi har för få unga träd för att det ska vara hållbart i längden. Målet med planen är att ändra på det, säger kommunalrådet.

”Det finns en politisk enighet så här långt”

– Men en stor del av området är kommunal naturmark och där kommer vi inte att förändra något. Det har dock varit krångligt även för oss, kommunen måste också begära marklov när träd ska tas ner på vår egen naturmark. Det ställer till med onödig administration. Nu ska vi genomföra detaljplaneändringar som underlättar för dem som bor på Oknö. Det finns en politisk enighet så här långt. Den nya detaljplanen har varit ute på samråd och det har kommit in väldigt få synpunkter.

Hur var det då med vinden? Jo, dagens bestämmelser förhindrar att man inreder vinden. Man får bara ha en inredd våning.

– Det är en gammal bestämmelse som har hängt ihop med gamla brandskyddsregler som inte finns i dag. Maxhöjd på byggnaden och krav på takets utformning ska vi ha – men om folk har inrett vinden eller inte, ja, det lägger vi oss inte i. Det är väldigt rimligt – det grannar kan ha ont av, det är hur högt ett hus är och hur det ser ut utifrån. Men hur det ser ut på insidan har faktiskt ingen med att göra, säger Anders Johansson.

Arkivfoto: Peter A Rosén

Dela gärna artikeln med dina vänner:

Annonsera digitalt lokalt