Öppet brev från Figeholms hemtjänst: Känner stor oro inför en ansträngd arbetssituation

Öppet brev från Figeholms hemtjänst: Känner stor oro inför en ansträngd arbetssituation

2022-06-01 Av av Oskarshamns-NyttINSÄNDARE

Öppet brev till politikerna i Oskarshamns kommun från Figeholms hemtjänst.

Under pandemin har vi i 2 år haft hög sjukfrånvaro med personalbrist som följd.

Nu kommer en sommar som vi känner stor oro inför, när många turer fortfarande inte är lösta och ett flertal semester-vikarier fattas. Vilket resulterar i att ordinarie personal får ta extra pass i en redan ansträngd arbetssituation.

Kvaliteten på vården/omsorgen har försämrats de sista åren och vi känner som personal att vi inte räcker till. Vilket resulterar i att våra brukare blir lidande då tiden inte räcker till. En annan faktor som också slår negativt på brukarna är när personal har bristande språkkunskaper, då den sociala biten av arbetet är oerhört viktig.

För att förbättra situationen behövs mer utbildad personal, vi behöver personal med sunda värderingar och som arbetar med hjärtat och förstår svenska i tal och skrift. För att möjliggöra detta behov behöver man både informera och föreläsa om innebörden av vårdyrket i tillexempel skolor.

Tidsstyrning ska inte finnas, det är inte tiden som styr brukarnas behov. Den ena stunden är inte lik den andra.

Vi önskar som personal att få mer tid för att ge omsorg till brukarna, att brukarna får vara i centrum och att det finns en helhetssyn. Som det är idag så läggs mycket tid på städ och handel/inköp. Det tar för mycket tid av brukaren och kan läggas ut på entreprenad.

Det är inte heller rimligt att vi som personal ska hantera kontanter/pengar då det kan bli väldigt fel.

Vi ser helst att Oskarshamns kommun tänker över ett förslag som Mörbylånga kommun ska införa den 1 september 2022.

Figeholms Hemtjänst

Foto: Freepik

Dela gärna artikeln: