Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Oro bland lärare i Oskarshamns kommun: Våld, hot, vapen och alkohol

ANNONS

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

ANNONS

OSKARSHAMN

I den senaste medarbetarenkäten skriver lärare, på skolor i Oskarshamns kommun, om våld och hot från elever.

Det vittnas dessutom om både vapen och alkohol.

Fritexten i bildningsförvaltningens medarbetarenkät, för innevarande år, är sannerligen ingen rolig läsning.

”Otäckt med elever som ger sig på andra fysiskt, har med kniv, har med sprit…”

CITAT FRÅN MEDARBETARENKÄTEN

Här är några av citaten från personalen:

”Det förekommer risk för hot/våld från elev mot lärare.”

”Otäckt med elever som ger sig på andra fysiskt, har med kniv, har med sprit…”

”Det finns elever som tar med kniv och elever som är allmänt våldsamma så självklart finns det risk för olyckor.”

”Chefen behandlar personalen olika.”

“Kan inte göra något”

”Våra ordningsregler verkar inte längre gälla, eleverna har till stor del tagit över vår skola och vi i personalen kan inte göra något.”

”Det finns inte något konsekvenstänk, misshandla en lärare och kom tillbaka om två veckor. Rektor ler och tycker att elever som bryter mot reglerna är innovativa. Vi har inget stöd alls. Eleverna säger ofta: ”Vi får för rektorn! Hon håller alltid med oss!”

”Det kommer inte hända något med XXX när han tar stryptag, det gör det aldrig. Det är alltid lärarnas fel (hört av elever). Blir så ledsen när vänner frågar hur vi har det på skolan, det sprider sig att det är en sådan oordning. Rekommenderar inte någon att söka sig hit. Saknar alla som har slutat, all kompetens och arbetslivserfarenhet vi gått miste om. Istället för att lösa problem hittar vi bara snabba enkla lösningar, t ex ska vi ut och rastvakta mer, hela tiden. Varför inte ta itu med orsaken till problemen, våra ordningsregler. Se till att de efterlevs, av alla även chefen. Stötta och hjälpa varandra.”

”X är absolut en bra förskola. Bra kolleger och miljöer både inne och ute. Men vi har alldeles för många barn och fler barn som behöver extra stöd.”

”Många barn blir åsidosatta och vi hinner inte med att tillgodose deras behov.”

”Det finns elever som i egen ilska kan hota och uttrycka sig nedvärderande. Tyvärr kan jag inte rekommendera X som arbetsplats. Det är för stökigt i organisationen”

CITAT FRÅN MEDARBETARENKÄTEN

”Det plockas nu in mer personal men det är lugnet som behövs och mindre möten, inte fler. Chefen gör vad hon kan och detta är politikernas problem, som måste lösas nu…”

”Personalen går på knäna och barnen får inte sina behov tillfredsställda…”

”Det finns elever som i egen ilska kan hota och uttrycka sig nedvärderande. Tyvärr kan jag inte rekommendera X som arbetsplats. Det är för stökigt i organisationen. Trivs ändå bra på min arbetsplats, tycker väldigt bra om min chef och arbetskamrater! Men organisationen känns inte så ʺorganiseradʺ alla gånger…”

”Som läget är här skulle jag inte rekommendera min arbetsplats till någon annan.”

“Bristfälligt ledarskap”

”Jag hoppas denna enkät fylls i av samtliga och visar på samma sak. Att det finns ett problem på skolan och att detta måste hanteras på högre nivå. Det finns ett minst sagt bristfälligt ledarskap. Det finns ingen respekt, moral och etik, de tre byggstenarna vi ska jobba med ut mot våra elever. En rektor som informerar om insatser, åtgärder samt problem bland och mellan kollegor i samband med nyanställningar kan aldrig vara okej. En rektor som försöker få kollegor att vända ryggen mot varandra genom att sprida osanningar är förkastligt. Jag är stolt över gruppen, mina kollegor men skulle aldrig rekommendera arbetsplatsen till någon under nuvarande rektor. Det goda samarbetet med kollegor och mötet med eleverna är betydelsefullt. Högt i tak i arbetsrummet sprider glädje.”

”Situationen i skolan är tuffare än någonsin. Det finns en stor oro för hur alla kollegor ska orka med arbetsbelastningen. För att ge alla elever förutsättningar att lyckas krävs otroligt mycket planering och förberedelse inför varje lektion. Den tiden tas bort från lärarna. Vi vill anpassa lärmiljöer, men till vilket pris?”

“Dagens barngrupper är alldeles för stora och tempot som vi förväntas arbeta i är helt galet”

CITAT FRÅN MEDARBETARENKÄTEN

”Dagens barngrupper är alldeles för stora och tempot som vi förväntas arbeta i är helt galet. Föräldrarna vill bara ha mer och mer tid för allt möjligt och vi får nästan inte ifrågasätta deras tider. Förutsättningarna som ges för att vi ska utföra vårt uppdrag är riktigt dåliga.”

”Jag tycker att det är många arbetsuppgifter som jag ska klara av under en dag, därför hinner jag inte med att återhämta mig och andas under arbetsdagen.”

”Arbetsmängden känns acceptabel vissa perioder, men inte under andra perioder. Jag kan inte bestämma takten, det bestäms av gruppstorlekarna, som jag inte kan påverka.”

“Kräver mycket tid”

”Arbetsbördan är periodvis mycket hög. Arbetar heltid och undervisar i många klasser. Rättningsarbetet kräver mycket tid. Får arbeta hemma på helger för att hinna med rättning och dokumentation.”

”Dåligt stöd från ledningen har lett till oro inom kollegiet. Spänningarna mellan kollegiet och ledningen tär på många.”

”Upplever inte att arbetsbelastningen minskar, utan snarare tvärtom. Fler administrativa uppgifter läggs på oss och även elevärenden tar mer tid.”

”Jag jobbar alltmer hemma. Allt fler arbetsuppgifter läggs på oss, men ingenting tas bort.”

“Svårt att räcka till”

”Kraven på oss är ibland stora, medan vi förväntas ha lägre krav på andra, exempelvis genom att acceptera att uppgifter kommer in sent eller inte är tillräckliga för att vi ska komma vidare i arbetet. Det påverkar arbetsbelastningen.”

”Svårt att räcka till. Svårt att få ut raster. Svårt att hitta tid att samtala med kollegor, då dagen går i ett.”

“Många i vår klass har funktionsvariationer, mår psykiskt dåligt eller har problem med affektreglering och jag känner ibland inte att jag räcker till hur mycket jag än jobbar”

CITAT FRÅN MEDARBETARENKÄTEN

”Hade det funnits ett större förtroende från min rektors sida hade det blivit en bättre arbetssituation för mig som arbetstagare och för verksamheten.”

”Många i vår klass har funktionsvariationer, mår psykiskt dåligt eller har problem med affektreglering och jag känner ibland inte att jag räcker till hur mycket jag än jobbar. Specialanpassningarna som en del elever har krockar dessutom med varandra och alla får därför inte den arbetsmiljö som de faktiskt behöver och har rätt till. Samtalen med oroliga föräldrar, samtal med elever som mår dåligt samt konflikter som uppstår i klassrummet och på rasterna upptar så mycket av min tid att i stort sett all min planering och rättning som jag då inte hinner med måste göras varje kväll och på helgerna.”

“Tiden räcker inte till”

”Det har under en längre tid varit mycket rörigt på min arbetsplats. Alla våra uppdrag har känts fullkomligt övermäktiga! Jag har funderat allvarligt på att sluta. Nu känns det som vi kommit en bit åt rätt håll.”

”Tiden räcker inte till.”

“Jag tänker att stress är ohälsa”

CITAT FRÅN MEDARBETARENKÄTEN

”Vi har på tok för hög arbetsbelastning vad gäller barngruppernas storlek och vistelsetid. Det är oftast lika många barn på eftermiddagarna fastän vi bara är två pedagoger kvar på avdelningen. Detta leder också till att det är svårt att planera verksamheten, så vi ligger alltid ett steg efter. Jag känner mig otillräcklig i avseendet att alla barn ska vara trygga och må bra under dagen – och att de ska få tillgång till en hållbar undervisning. På sista tiden tycker jag att det har varit otydligt vad min chef förväntar sig att jag ska göra, t.ex vid vikarieanskaffning eller en del andra kringuppgifter. Det skulle kännas bättre om informationen var tydligare och att den kom i god tid.”

”Jag tänker att stress är ohälsa.”

“Stressigare för varje år”

”Det blir stressigare för varje år som går. Dessutom är arbetsbelastningen ojämn sett över hela läsåret.”

”För stora barngrupper!”

749 personer, av 749 möjliga, har besvarat bildningsförvaltningens enkät (åtminstone delar av den).

”Jag har en arbetsmängd som känns acceptabel”, står det i ett påstående.

212 (28,5 procent) har svarat ”stämmer helt”.

404 (54,2 procent) har svarat ”stämmer delvis”.

106 (14,2 procent) svarade ”stämmer i liten grad”.

23 personer (3,1 procent) har svarat ”stämmer inte alls”.

”Jag kan själv påverka arbetstakten”, står det i nästa påstående.

83 personer (11,2 procent) svarade ”stämmer helt”.

447 personer (60,1 procent) svarade ”stämmer delvis”.

179 personer (24,1 procent) svarade ”stämmer i liten grad”.

35 personer (4,7 procent) svarade ”stämmer inte alls”.

”Jag hinner med mina arbetsuppgifter inom min normala arbetstid”, står det i nästa påstående.

143 personer (19,2 procent) svarade ”stämmer helt”.

385 personer (51,7 procent) svarade ”stämmer delvis”.

158 personer (21,2 procent) svarade ”stämmer i liten grad”.

59 personer (7,9 procent) svarade ”stämmer inte alls”.

”Jag har inga psykiskt påfrestande arbetsuppgifter som leder till psykisk ohälsa för mig”, står det i nästa påstående.

210 personer (28,2 procent) har svarat ”stämmer helt”.

350 personer (47 procent) svarade ”stämmer delvis”.

139 personer (18,7 procent) svarade ”stämmer i liten grad”.

46 personer (6,2 procent) svarade ”stämmer inte alls”.

”Jag tycker att andras krav på mig är acceptabla (exempelvis barn, elever, vårdnadshavare, arbetskamrater, kunder)”, står det i nästa påstående.

293 personer (39,2 procent) har svarat ”stämmer helt”.

399 personer (53,4 procent) svarade ”stämmer delvis”.

48 personer (6,4 procent) svarade ”stämmer i liten grad”.

Sju personer (0,9 procent) svarade ”stämmer inte alls”.

”Jag vet vad som förväntas av mig i arbetet”, står det i nästa påstående.

516 personer (69,3 procent) har svarat ”stämmer helt”.

211 personer (28,3 procent) har svarat ”stämmer delvis”.

16 personer (2,1 procent) svarade ”stämmer i liten grad”.

Två personer (0,3 procent) svarade ”stämmer inte alls”.

”Det finns tillräckliga resurser och förutsättningar för att kunna göra ett bra arbete”, står det i ett annat påstående.

87 personer (11,7 procent) har svarat ”stämmer helt”.

413 personer (55,4 procent) svarade ”stämmer delvis”.

196 personer (26,3 procent) svarade ”stämmer i liten grad”.

49 personer (6,6 procent) svarade ”stämmer inte alls”.

Här kommer ett antal citat från fritexten som är kopplad till arbetsorganisationen:

”Fler resurser behövs till elever och grupper med behov av särskilt stöd! Indragningar har gjorts och det blir mycket tydliga försämringar, vilket gett ökad stress för många elever och pedagoger.”

”Våra arbetsplatsträffar följer inte dagordning enligt samverkansavtal. Exempelvis så är arbetsmiljön ingen stående punkt på dagordningen, varken fysisk eller psykosocial lyfts. Svårt att veta i vilket forum detta ska lyftas.”

”Det är många möten som man kan ifrågasätta om det verkligen är nödvändigt. Arbetstid som borde läggas på annat.”

CITAT FRÅN MEDARBETARENKÄTEN

”Det är många möten som man kan ifrågasätta om det verkligen är nödvändigt. Arbetstid som borde läggas på annat.”

”Ont om planeringstid för förskollärare. Ingen planeringstid för barnskötarna”

”Upplever inte att vi har arbetsplatsträffar.”

”Jag har en chef/arbetsledare som behandlar mig med respekt”, står det i ett påstående i enkäten.

621 personer (83,4 procent) svarade ”stämmer helt”.

99 personer (13,3 procent) svarade ”stämmer delvis”.

21 personer (2,8 procent) svarade ”stämmer i liten grad”.

Fyra personer (0,5 procent) svarade ”stämmer inte alls”.

”Min chef tar tag i och hanterar motsättningar och konflikter”, står det i ett annat påstående.

355 personer (48,4 procent) svarade ”stämmer helt”.

286 personer (39 procent) svarade ”stämmer delvis”.

78 personer (10,6 procent) svarade ”stämmer i liten grad”.

15 personer (2 procent) svarade ”stämmer inte alls”.

”Min chef för dialog med arbetsgruppen innan beslut som rör oss fattas”, står det i ett annat påstående.

353 personer (47,5 procent) svarade ”stämmer helt”.

288 personer (38,8 procent) svarade ”stämmer delvis”.

82 personer (11 procent) svarade ”stämmer i liten grad”.

20 personer (2,7 procent) svarade ”stämmer inte alls”.

Här är några citat från fritexten under rubriken ledarskap:

”Arbetsplatsen är väldigt toppstyrd. Det finns ingen tydlig kanal för hur vi ska kommunicera uppåt och när information väl når upp är det inte säkert att den tas hänsyn till.”

“Min chef är den bästa och finaste människa som jag har träffat. Lyhörd, öppen och skicklig person”

CITAT FRÅN MEDARBETARENKÄTEN

”Min chef är den bästa och finaste människa som jag har träffat. Lyhörd, öppen och skicklig person.”

”Jag upplever det som att rektor ofta använder sitt veto för att fatta ett beslut som vi lärare inte håller med om.”

“Har svårt för konflikter”

”Min uppfattning är att rektorn har svårt för konflikter och att hantera motsättningar. Det är viktigare att hålla en bra fasad utåt, framförallt mot föräldrar än att faktiskt ta tag i konflikten och öppet prata om det som händer. Rektor lägger istället över den biten mer till oss lärare som får lösa konflikterna, detta gör att man inte känner att man har stöd av rektor.”

Här följer ett par enkätsvar under rubriken återhämtning:

”Jag har tid för reflektion över hur jag har utfört ett arbete”, står det i ett påstående.

128 personer (17,1 procent) har svarat ”stämmer helt”.

396 personer (53 procent) har svarat ”stämmer delvis”.

192 personer (25,7 procent) har svarat ”stämmer i liten grad”.

31 personer (4,1 procent) svarade ”stämmer inte alls”.

”Jag kan nyttja den lagstadgade rasten till att koppla av från arbetet”, står det i ett annat påstående.

215 personer (29 procent) svarade ”stämmer helt”.

269 personer (36,3 procent) svarade ”stämmer delvis”.

182 personer (24,5 procent) svarade ”stämmer i liten grad”.

76 personer (10,2 procent) svarade ”stämmer inte alls”.

Här följer några citat från fritexten under rubriken återhämtning:

”Mycket hög arbetsbörda, på den lediga tiden fastnar man ofta i tankar som ʹHar jag gjort alla absolut nödvändiga saker inför nästa dagʹ och processar problem samt konflikter.”

”Jag har inget val annat än att slå av hjärnkontoret, när rullgardinen går ner så går den ner oavsett om jag är klar eller inte.”

CITAT FRÅN MEDARBETARENKÄTEN

”Jag har inget val annat än att slå av hjärnkontoret, när rullgardinen går ner så går den ner oavsett om jag är klar eller inte.”

”Personalrummet är alldeles för stökigt för att man ska kunna koppla av på lunchen.”

”Återhämtning – inte på arbetsplatsen tyvärr… Arbetstid och förtroendetid räcker knappt…”

“Äts upp”

ʺDen lagstadgade rastenʺ äts ofta upp av pedagogisk lunch, matsalsvakt eller förberedelse inför kommande lektion.”

”Vi är många som aldrig har möjlighet att ta ut våra raster, endast de gånger man inte äter i matsalen.”

”En otroligt stressande arbetssituation där ett tydligt ledarskap inte existerar.”

TEXT

PETER A ROSÉN

peter@oskarshamns-nytt.se

FOTO

FREEPIK

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS