Oro inom PRO i Mönsterås

Oro inom PRO i Mönsterås

2020-07-29 Av av Peter A Rosén

MÖNSTERÅS

”Vi har fått flera telefonsamtal från ängsliga medlemmar”, skriver PRO-styrelsen i Mönsterås, via ordföranden Kerstin Beckman Danielsson, i ett brev till kommunstyrelsen i Mönsterås.

I brevet uttrycker PRO en oro för organisationens medlemmar – och övriga äldre i Mönsterås kommun – i dessa covid-19-tider.

”Många av våra medlemmar undrar hur det skall gå när man en dag inte orkar vara kvar i sitt hem och behöver vård inom äldreomsorgen – vi blir ju fler och fler. Vi i PRO vill naturligtvis säga att det kommer att ordna sig, men gör det det?”, skriver PRO i brevet.

”Finns det syrgas”

”Har vi personal på boenden som kan sätta dropp? Finns det tillgång till syrgas i befintliga äldreboenden och kan personalen hantera detta? Hur ser den långsiktiga äldrevårdens organisation ut i kommunen? Vilka satsningar kommer att göras för att i möjligaste mån skingra oron?”

”Vilka ekonomiska och personella investeringar kommer Mönsterås kommun att göra för att vi äldre inte skall behöva känna oro inför kommande år?”, skriver PRO, som också betonar att man är medveten om att personalen inom äldreomsorgen gör allt för att klara av situationen under de förutsättningar de har.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

FOTO

Freepik

Dela gärna artikeln: