Oskarshamn får en kulturskola

Oskarshamn får en kulturskola

2020-05-25 Av av Peter A Rosén

Annons: Nationaldagen 6 juni

OSKARSHAMN

Oskarshamns kommuns musikskola uppgraderas till en kulturskola. Det innebär att barn och unga kan vara med i kulturell verksamhet med flera inriktningar.

I en kulturskola bedrivs en verksamhet där minst tre av ämnena musik, bildkonst, teater, dans och film/video ges som kurser för barn och ungdomar.

Med hjälp av statsbidrag erbjuder Oskarshamns kommun redan idag kulturverksamhet inom ramen för musikskolan.

”Synliggöra barn och unga”

– Kulturskolans syfte är att synliggöra barn och unga, värna om deras rätt att delta i det kulturella och konstnärliga livet, att arbeta för en hållbar utveckling och på så sätt verka för att unga mellan 6 och 19 år har en meningsfull fritid, säger Anton Sejnehed (S), bildningsnämndens ordförande.

 – Kulturskolan erbjuder meningsfulla sammanhang och berikar kulturlivet i Oskarshamns kommun. Detta bidrar till livskvalitet för kommunens invånare. Kulturskolans verksamheter medverkar till ett öppet kreativt samhälle präglat av tolerans och fördomsfrihet, säger Peter O Ekberg, kulturchef.

Bildningsnämnden tar beslut om förändringen av musikskolan vid sitt sammanträde den 10 juni.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

Bildningsnämndens ordförande Anton Sejnehed (S). FOTO: PETER A ROSÉN
Dela gärna artikeln med dina vänner: