Oskarshamnare: ”Detta är väl i högsta grad slöseri med skattemedel”

Oskarshamnare: ”Detta är väl i högsta grad slöseri med skattemedel”

2020-12-08 0 av Peter A RosénOSKARSHAMN

En medborgare i Oskarshamn har ställt en fråga till kommunen gällande gång- och cykelvägarna.

Personen ifråga undrar varför kommunen konstruerat gång- och cykelvägarna med olika bredder.

”Det verkar som att ni inte tar ert fulla ansvar vad gäller ekonomin”

OSKARSHAMNARE

”Detta är väl i högsta grad slöseri med skattemedel. Ni försvarar hela tiden att ni inte har några pengar. Det verkar som att ni inte tar ert fulla ansvar vad gäller ekonomin”, skriver person, som lyfter fram frågan med anledning av den nya gång- och cykelvägen som byggs ut till Stångehamn.

Han nämner några andra gång- och cykelbanor som exempel i sammanhanget.

Så svarar kommunen

”Bredden på själva GC-banan är i det närmaste samma, cirka 3 meter (2,8–3,2 meter) på samtliga gator du nämner. Vad som skiljer dem åt är typen av skiljeremsa. På Stångehamnsvägen-Karlsborgsvägen-Kristinebergsvägen har vi använt oss av en belagd skliljeremsa markerad med marmorkross, bredd 0,2–0,5 meter, kompletterad med kantsten. På Stångehamnsvägen ut till Stångehamn blir skiljeremsan 1,4 meter utförd av gräs”, skriver Jerry Svensson, projekteringsingenjör vid tekniska kontoret.

”För GC-banorna inom Kristineberg var utrymmet begränsat mellan fastighetsgränserna. Hade vi valt en bredare skiljeremsa skulle körbanorna blivit för smala enligt VGU (Vägar och Gators Utformning) som är vår handbok för konstruktion. GC-banorna inom Kristineberg är dessutom inom stadsmiljö med en hastighet av 40km/h, GC-banan till Stångehamn går längs en väg med 60km/h som högsta tillåtna hastighet”, skriver Jerry Svensson.

TEXT & FOTO

PETER A ROSÉN

peter@oskarshamns-nytt.se