Oskarshamns kommun: Medarbetare inom äldreomsorgen får mer och bättre arbetskläder

Oskarshamns kommun: Medarbetare inom äldreomsorgen får mer och bättre arbetskläder

2021-03-02 1 av Peter A Rosén


OSKARSHAMN

Oskarshamns kommun satsar ytterligare på mer och bättre arbetskläder för medarbetare inom äldreomsorgen.

”En viktig åtgärd, inte minst ur smittsynpunkt”, skriver majoritetspartierna Socialdemokraterna och Moderaterna i ett pressmeddelande på tisdagen.

Utökar sortimentet

”Sedan tidigare finns det god tillgång på arbetskläder inom verksamheten, men detta ger förutsättningar till att byta ut arbetskläder och att utöka sortimentet.”

”Den senaste skatteunderlagsprognosen visar att Oskarshamns kommun får mer pengar år 2021 än vad som tidigare prognoser visat på. Det beror främst på att Oskarshamns kommun har fått fler invånare, att regeringen har höjt de generella statsbidragen och att antalet arbetade timmar i landet 2020 blev fler än vad man vågade tro på. Det förbättrade underlaget innebär att vi nu föreslår en tilläggsbudget för 2021 där vi gör en rad satsningar. Nu presenterar vi en av satsningarna.”

”Cirka 45 stycken”

– Socialnämnden får ett tillskott om 1,8 miljoner kronor för att kunna erbjuda mer välfärdsteknik där trygghetskameror är en del. Idag erbjuder vi ett antal kameror, men med den här satsningen kan vi utöka antalet med cirka 45 stycken. Det innebär att förvaltningen för en dialog med brukaren och där man finner det lämpligt ur både brukarens och äldreomsorgens perspektiv kommer en tillsynskamera att kunna erbjudas, säger Rolf Lindström (M), ordförande i socialnämnden.

”Satsar 700 000 kronor”

– Vi satsar 700 000 kronor på mer arbetskläder åt medarbetarna inom äldreomsorgen. Inom äldreomsorgen ska medarbetare ha kostnadsfria arbetskläder och genom den här satsningen ser vi till att byta ut och köpa in mer arbetskläder till medarbetarna. Exakt vilka arbetskläder som ska köpas in kommer förvaltningen tillsammans med de fackliga organisationerna bestämma, säger Jonas Brorsson (S), förste vice ordförande i socialnämnden. 

Tillsynen på nätterna underlättas tack vare kameran, konstaterar Socialdemokraterna och Moderaterna i pressmeddelandet.

”Och förekomsten av störning minskas.”

ARKIVFOTO

FREEPIK