Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Oskarshamns- och Mönsteråskusten finns med i ett förslag på nya Natura 2000-områden

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

ANNONS

LÄNET

Länsstyrelsen har på uppdrag av regeringen färdigställt ett förslag på nya Natura 2000-områden för fåglar i Kalmarsund, längs Ölands östra kust och ute i Östersjön. Oskarshamns- och Mönsteråskusten finns med.

”Öland och Smålandskusten har unika fågelmiljöer och hit söker sig fåglar under alla tider på året. Ingen annanstans i Sverige finns större sammanhängande strandängsmiljöer än på östra Öland. Kalmarsund är mycket viktig övervintringsplats för olika dykänder. Därför bedömer vi att dessa områden ska vara med i Natura 2000-nätverket”, säger naturskyddshandläggare Tomas Järnetun i ett pressmeddelande på onsdagen.

Fem områden föreslås

Oskarshamns- och Mönsteråskusten samt Kalmarkusten. De två områdena längs Smålandskusten bildas för här finns från nationellt perspektiv ett stort antal övervintrande arter som salskrake, storskrake, vigg och en skärgårdsmiljö med stort antal häckande kust- och sjöfåglar.”

Östra Ölands kust och sjömarker. Ett kustområde som sträcker sig från Böda till Ottenby i söder. Det består huvudsakligen av hav, men inkluderar också huvuddelen av de nationellt unika hävdade gräsmarkerna på Ölands sjömarker. Området är av nationell betydelse för häckande vadare, andfåglar och måsfåglar, varav flera är hotade. Stränderna och den grunda kusten är ett mycket viktigt födosöksområde för övervintrande och rastande sjöfåglar och ett välkänt flyttningsstråk för miljontals europeiska fåglar”, skriver länsstyrelsen i pressmeddelandet.

Ottenby. Ett område som i olika delar redan är Natura 2000 eller naturreservat. Området är i sin helhet viktigt som rast- och födosöksområde med särskild hänsyn till vadarfåglar, alfågel, svärta, sjöorre och ejder. En stor mängd av fåglar inom flertalet fågelgrupper flyttar genom eller rastar i området.”

Södra Midsjöbanken. Är en globalt viktig övervintringsplats för alfågeln och är sannolikt även en nationellt viktig övervintringsplats för tobisgrissla. Det angränsande havsområdet Hoburgs bank och Midsjöbankarna är redan Natura 2000. Länsstyrelserna i Kalmar län, Gotlands län föreslog redan år 2016 att Södra Midsjöbanken skulle ingå.”

”Länsstyrelsens uppdrag har varit att ta fram ett förslag som bygger på vetenskaplig grund och fåglarnas behov. Det kan finnas andra intressen i de områden som vi föreslår och vi tar därför tacksamt emot synpunkter. De kommer att ingå i vår redovisning till Naturvårdsverket och regeringen”, säger Tomas Järnetun.

”I augusti ska förslaget redovisas för Naturvårdsverket. Det slutgiltiga beslutet fattas av regeringen.”

Bakgrund till regeringsuppdraget

”Natura 2000 är ett nätverk som har skapats av EU för att hejda utrotningen av djur och växter och för att hindra att deras livsmiljöer förstörs. De mest betydelsefulla områdena ska ingå i Natura 2000-nätverket. EU-kommissionen gör bedömningen att Sverige inte uppfyller det kravet när det gäller fågelområden och har inlett en rättslig process. I juni 2021 fick tolv länsstyrelser därför i uppdrag av regeringen att ta fram nya Natura 2000-områden för fåglar i marina miljöer. Länsstyrelsen Kalmar län fick i uppdrag att utreda värdet av de fågelområden som finns i längs Smålandskusten i Kalmarsund, längs Ölands östkust och i havet vid Södra Midsjöbanken”, skriver länsstyrelsen.

”För Kalmar läns del är detta uppdrag, arealmässigt, det i särklass största som vi fått vad gäller att föreslå nya Natura 2000-områden. Områdena i Kalmarsund sträcker sig från Figeholm i norr till Hagbyhamn i söder och på östra Öland från Böda i norr till Ottenby i söder”, säger Tomas Järnetun.

”Det finns sedan tidigare ett flertal Natura 2000-områden för fåglar i dessa områden. Efter en bedömning av havsmiljöerna, många års fågelinventeringar och annat vetenskapligt underlag kan länsstyrelsen konstatera att större delen av kustområdet i Kalmarsund och hela Ölands östkust uppfyller fågeldirektivets kriterier för Natura 2000.”

”På länsstyrelsens webbplats finns mer information om förslaget som nu går ut för synpunkter. Där finns kartor och information om konsekvenserna av ett utpekande och hur man lämnar synpunkter på förslaget. Länk till informationssidan: Nya Natura 2000-områden för fåglar”, skriver länsstyrelsen.

Karta: Länsstyrelsen

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS