Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

ANNONS

Aktuellt

”Ostkustledens inledande etapp kommer att kalavverkas”

ANNONS

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

OSKARSHAMN

”Ostkustledens inledande etapp kommer att kalavverkas”, skriver Skogsgruppen i Oskarshamnsbygdens Fågelklubb i ett pressmeddelande.

”Skogsgruppen i Oskarshamnsbygdens Fågelklubb vill uppmärksamma att Sveaskog avser att slutavverka hela sin fastighet Högatorp (Veningehult 2:2, areal ca 790 ha) längs med sjön Eckern i Oskarshamns kommun, Kalmar län.”

”Förstörs”

”Under 2018 och 2019 har totalt ca 54 ha blivit avverkade. Nya avverkningar på ca 60 ha är nu anmälda. Det blir, om planerna genomförs en kalavverkad yta på totalt ca 114 ha, motsvarande 164 fotbollsplaner, i detta småländska kulturlandskap vid sjön Ekern. Det betyder i klartext att Ostkustledens första välkomnande etapp mellan Hycklinge och Humlenäs till stora delar förstörs. Om Sveaskog går till verket med denna mycket stora avverkning – och inget tyder på något annat – kommer Ostkustledens inledande etapp att helt förlora sin dragningskraft för överskådlig tid! Det går inte att slutavverka så stora arealer med mer än att skadorna på leden och dess närmiljö blir irreversibla. Här står väldigt mycket på spel!”, skriver Skogsgruppen.

”Dåliga”

”Naturvårdens erfarenheter av skogsbrukets hänsynstagande är dåliga och det hjälper inte om bolaget är anslutet till FSC i det här sammanhanget. Vi menar att kommunen här måste försvara sina, dvs alla medborgares intressen och tillförsäkra sig garantier till skydd för Ostkustledens potential som en del av ”attraktiva Oskarshamn”. I det begreppet ingår också att ta till vara Ostkustledens kvalitéer för en växande turism och besöksnäring.”

”All forskning kring turism i Sverige och i Europa pekar åt samma håll, här finns en snabbt växande marknad av stor ekonomisk betydelse, för vår egen kommun och för landet i stort. Pandemins effekter på hemmaturismen har visat på en stark utveckling av antal besök i naturområden och reservat. Det finns redan flera rapporter om detta. Effekterna av pandemin är långt ifrån över, i dagarna talas om en fjärde våg som också denna kommer att påverka vårt resande. Att ta till vara hemkommunens resurser som besöksmål har blivit allt viktigare!

”Absurt”

Det är absurt att ett statligt ägt skogsbolag, Sveaskog som ägs av oss medborgare, tillåts agera kontraproduktivt genom att kalhugga och driva ett skogsbruk som direkt hotar en för samhället viktig turistsatsning.”

”Från naturvårdens sida föreslår vi att kommuns ansvariga skyndsamt inleder en diskussion med Sveaskog om den planerade avverkningen av fastigheten Högatorp (Veningehult 2:2) med följande utgångspunkter:

– Ostkustleden måste räddas! Avverkningen måste stoppas. Sveaskog måste tvingas att bruka skogen med andra miljövänliga metoder. Skall leden överleva kan den inte börja i ett 60 hektar stort hygge! 

– Ställ krav på Sveaskog! Bolaget ägs av oss medborgare så låt oss påminna företaget om vad EU satt upp för miljömål.

Reservvattentäkt

”EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030 är en omfattande, ambitiös och långsiktig plan för att skydda naturen och stoppa förstörelsen av ekosystem. Strategin innehåller konkreta åtgärder och åtaganden och ska se till att Europas biologiska mångfald börjar återhämta sig senast 2030.

– Sjön Eckern är kommunens reservvattentäkt! En slutavverkning av den planerade omfattningen kommer att äventyra vattnets kvalité genom oundvikliga utsläpp av i skogen bundna tungmetaller, närsalter vilka förs med markvattnets kretslopp och små bäckar ner i sjön. Här finns starka miljöskäl att ställa krav!”

Se också vidare information via denna länk från Skydda Skogen:  Sveaskog utarmar skogslandskap i Småland

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS