Personuppgifter i länet röjda: Regionen har anmält händelsen

Personuppgifter i länet röjda: Regionen har anmält händelsen

2023-03-20 Av av Oskarshamns-Nytt

ANNONS: Kommunfullmäktige i Oskarshamn 12 juni 2023

LÄNET

”Region Kalmar län anmälde på fredagen en personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten”, skriver regionen i ett pressmeddelande.

”Anmälan gäller ett brev innehållande sjukintyg som var ämnat att hämtas av patienten men istället felaktigt skickades via posten. På kuvertet framgick namn, personnummer samt att innehållet gällde ett sjukintyg. Utredning av händelsen påbörjas. Åtgärder ses över för att minska risken att liknande händelser inträffar på nytt. Personen som fått sina personuppgifter röjda kommer att informeras om händelsen”, skriver regionen.

Grafik: Region Kalmar län

Dela gärna artikeln med dina vänner: