Peter Wretlund (S): ”Vi är mycket bekymrade”

Peter Wretlund (S): ”Vi är mycket bekymrade”

2021-03-03 0 av Peter A Rosén
LÄNET

Regionrådet Peter Wretlund (S) svarar nu på interpellationen från Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) och Maud Ärlebrant (KD).

”Anser du och Länsunionen liksom vi att det finns skäl att vara bekymrad över säkerheten på tågbanorna i länet?”, skrev Chatrine Pålsson Ahlgren och Maud Ärlebrant.

”Vi är mycket bekymrade över säkerheten på banorna”, skriver Peter Wretlund i sitt svar.

Han fortsätter:

”I grunden är järnvägen ett statligt ansvar som hanteras av Trafikverket. Plankorsningar och säkerhet faller därmed in under myndighetens budget och planering. Här behöver vi inom politiken tillsammans göra det som krävs för att driva på och poängtera behoven av banornas upputsning i alla berörda forum där vi verkar. Det gäller säkerheten men det finns även behov av upprustning för att skapa ökad robusthet och tillgänglighet på banorna.”

Och nästa fråga från Kristdemokraterna: Angående de ansatser till säkerhetshöjande åtgärder som finns i snabbstartsprojektet, vad är läget idag?

”Enligt Trafikverket är det projektet försenat men ska genomföras”, svarar Peter Wretlund.

ARKIVFOTO

PETER A ROSÉN