Peter Wretlunds svar till SD i frågan om Oskarshamns sjukhus: ”Det är inga fake news”

Peter Wretlunds svar till SD i frågan om Oskarshamns sjukhus: ”Det är inga fake news”

2022-04-01 Av av Peter A Rosén

LÄNET

– Det är inga fake news från min sida, svarar regionrådet Peter Wretlund (S) när vår tidning ber honom kommentera Sverigedemokraternas uttalanden kring Socialdemokraterna och Oskarshamns sjukhus.

Peter Wretlund är orolig för vad som skulle hända om sjukvården förstatligades.

”Då ryker den här typen av sjukhus”

REGIONRÅDET PETER WRETLUND (S)

– Oskarshamn, och den typen av mindre sjukhus, skulle drabbas om regionerna förlorar sjukvårdsansvaret. Regionens sjukhusstruktur har andra mjuka värderingar också – och inte bara strikt ekonomiska. Vi ser tillgänglighet och så vidare på olika sätt, säger han till ON på fredagsförmiddagen.

– Flyttar man beslutsmakten uppåt i systemet, till storregioner eller till central statlig nivå, ja, då ryker den här typen av sjukhus. Det är bara att konstatera – det är inga fake news från min sida. Jag drar bara slutsatser från tidigare händelser.

”Vi ska ha tre sjukhus som kompletterar varandra”

SD hävdar att Socialdemokraterna har fört en politik som riskerar att avlöva Oskarshamns sjukhus. Men det ligger inget i det?

– Nej, vi har skapat ett sjukhus som passar in i den totala sjukhusbilden i Kalmar län. Vi ska ha tre sjukhus som kompletterar varandra utifrån sina styrkor och förutsättningar, svarar Peter Wretlund.

Regionrådet Martin Kirchberg (SD) undrar om du försöker skyla över en egen agenda. SD hade tydligen väckt något ärende i regionstyrelsen om att slå vakt om samtliga tre sjukhus i länet. Då ska Socialdemokraterna ha röstat ned det förslaget. Stämmer inte det?

– Nej. De kom med en framställan i ett dokument, och jag minns knappt vad det handlade om – men de kan komma och titta på Socialdemokraternas folder inför valet. I varje dokument slår vi fast att vi ska ha tre välfungerande sjukhus. Det finns definitivt ingen tvekan kring detta, svarar Peter Wretlund.

”Ett politiskt trick”

– Sedan är det ett politiskt trick att plocka in formuleringar i dokument där de inte passar in. Säger man då nej till den formuleringen vid det tillfället, ja, då är man emot sjukhuset. Så är det inte. Vi ska snart presentera en sjukvårdspolitisk valplattform – och jag kan redan nu avslöja att vikten av tre sjukhus, varav Oskarshamn är ett, är ett av våra adelsmärken.

SD kör med lite fulspel?

– Ja, jag tycker det. Jag vill egentligen inte diskutera det här med fake news, det är något de håller på med. Jag bygger mina slutsatser inför framtiden på tidigare erfarenheter. Socialdemokraterna står upp för Oskarshamns sjukhus alla dagar i veckan, säger Peter Wretlund.

Foto: Peter A Rosén

Dela gärna artikeln: