Politikerna i bildningsnämnden vill se trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Bockara

Politikerna i bildningsnämnden vill se trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Bockara

2022-05-13 Av av Peter A Rosén

Annons: Smålandshamnar

BOCKARA/OSKARSHAMN

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

Det är vad som behövs i Bockara, betonar politikerna i bildningsnämnden i Oskarshamns kommun i ett yttrande över den föreslagna översiktsplanen i kommunen.

Det spelar ingen roll om förbifart Bockara ska byggas eller inte – behovet av trafiksäkerhetshöjande åtgärder för barn och ungdomar i samhället är stort i vilket fall som helst, understryker nämndens ordförande Anton Sejnehed (S).

Väg 37/47 går, som bekant, genom Bockara.

I den slutgiltiga översiktsplanen vill bildningsnämnden även att platser för idrottsändamål ska pekas ut. Nämnden tänker exempelvis på arenaområdet och Ernemaranläggningen i Oskarshamn – att man i översiktsplanen pekar ut områden som är till för idrottsändamål även fortsättningsvis. Det handlar bland annat om att man vill ge stöd åt samhällsbyggnadskontorets planuppdrag kring Ernemar.

Bildningsnämnden tycker även att det är viktigt med säkra gång- och cykelvägar till och från idrottsplatserna i fråga. Nämndpolitikerna pekar också på vikten av säkra vägar till och från kollektivtrafikens hållplatser.

Den slutgiltiga översiktsplanen kommer inte att klubbas igenom innan sommaren. Kommunen väntar alltjämt på länsstyrelsens yttrande.

Arkivfoto: Peter A Rosén

Dela gärna artikeln: