Politikerna i bildningsnämndens arbetsutskott har nu tagit ett beslut om att lägga ned Havslätts förskola

Politikerna i bildningsnämndens arbetsutskott har nu tagit ett beslut om att lägga ned Havslätts förskola

2023-02-01 Av av Peter A Rosén

ANNONS: Kommunfullmäktige i Oskarshamn 12 juni 2023

OSKARSHAMN

Politikerna i bildningsnämndens arbetsutskott har nu tagit ett beslut om att Havslätts förskola i Oskarshamn ska läggas ned.

Det skriver kommunen i ett pressmeddelande på onsdagen.

Frågan avgörs sedan i bildningsnämnden, som är det yttersta beslutande organet i frågan, den 15 februari.

Arbetsutskottet fungerar som ett beredande organ inför nämndsammanträdet.

Den 26 januari hölls ett föräldramöte på förskolan – och förskolebarnens föräldrar vill inte att förskolan ska läggas ned.

De anser att det borde finnas annat att spara på i stället.

Syskonförtur

”Om beslut om nedläggning ändå tas lyfte föräldrarna vikten av att det finns tydliga kriterier för hur barnen erbjuds placering vid ny förskola. Verksamhetschefen berättade för arbetsutskottet att sådana kriterier kommer att utarbetas. Kriterier som kan bli aktuella är bland annat syskonförtur och avstånd mellan hem och förskola”, skriver kommunen.

Föräldrarna vill också att barnen ska få goda förberedelser inför övergången till en ny förskola – och de har påpekat att övergången/introduktionen kommer att belasta föräldrarna ekonomiskt i samband med att de under dessa dagar behöver vara frånvarande från arbetet.

Föräldrarna frågade även om antalet barn per förskoleområde, vilket verksamhetschefen redogjorde för vid arbetsutskottets möte.

Informationen finns i bilderna i den här filen:

”I de synpunkter som kommit skriftligen framkommer klagomål på nedläggningen utifrån olika perspektiv. De klagande anger att nedläggningen inte bidrar till att göra kommunen attraktiv för barnfamiljer och att det borde sparas på annat. Barnens trygghet riskeras och barngruppernas storlek befaras växa i stället för att minska. Fler förskolor behövs snarare än färre och även om barnantalet viker nedåt nu kommer det att stiga framöver, framhålls det i ett par av de inkomna synpunkterna”, skriver kommunen.

”Den som lämnat in ett klagomål får svar via mejl eller telefon. Efter genomgången av synpunkterna gick arbetsutskottet vidare till beslut.”

Kompensation

”En representant för Socialdemokraterna och Moderaterna yrkade på att kostnaden för de barn som behöver byta förskola i samband med att en förskola eller avdelning lägger ned ska få kostnadsfri förskola i augusti som kompensation för eventuellt inkomstbortfall i samband med ny introduktion/överskolning till ny förskola.”

”En representant för Centerpartiet ville göra en protokollsanteckning, vilket betyder att de vill tydliggöra hur de ställer sig till förslaget. Den anteckningen innebar att man förklarade att Centerpartiet tidigare i budgetarbetet ansett att besparingen kunde tagits på andra verksamheter inom kommunen och att minskningen av antalet barn i förskolorna hade varit möjlig om vi behållit Havslätts förskola nu när antalet barn i kommunen minskar. Arbetsutskottet gick därefter till beslut och ställer sig bakom förvaltningens förslag om att Havslätts förskola ska läggas ned”, skriver kommunen.

Genrebild: Freepik

Dela gärna artikeln med dina vänner: