Populäraste namnet i Högsby är Märta

Populäraste namnet i Högsby är Märta

2023-01-31 Av av Oskarshamns-Nytt

Annons: Nationaldagen 6 juni

HÖGSBY KOMMUN

Märta var i fjol det populäraste flicknamnet i Högsby kommun, visar ny statistik från SCB.

Under år 2022 fick tre nyfödda flickor namnet Märta i Högsby. Det gör Märta till det populäraste namnet förra året.

– Märta finns inte med på topp-20-listan i riket, som i år toppas av Astrid, säger Ann-Marie Persson, statistiker på SCB.

För pojkar fanns det förra året inget namn som gavs till tre barn eller fler i Högsby. Det gör att SCB inte redovisar någon statistik för kommunen.

Alltmer varierande namn

Totalt gavs toppnamnet Märta till tre nyfödda barn i Högsby kommun. Sedan SCB år 1998 började föra namnstatistik har andelen barn som får något av de mest populära namnen minskat.

– För flickorna var det mer än dubbelt så många som fick toppnamnet 1998 jämfört med 2022. För pojkarna är skillnaden något mindre, men trenden mot mer unika namn är fortfarande tydlig, säger Ann-Marie Persson.

Vera och Adam

I Kalmar län var Vera populäraste flicknamnet förra året, medan Adam var vanligast för pojkar.

Trenden med tvåstaviga namn verkar stå sig: I hela riket fick drygt tre av fyra barn tvåstaviga namn i fjol. Högst i den nationella namntoppen ligger Astrid och William, följt av Maja, Liam, Alma, Noah, Vera och Hugo.

FAKTA / OM STATISTIKEN

Namnstatistiken har framställts från SCB:s register över totalbefolkningen (RTB). Statistiken avser tilltalsnamn givna under 2022. Eftersom anmälan om förnamn för barnet ska göras till Skatteverket senast tre månader efter barnets födelse ingår nyfödda under 2022 och slutet av 2021 i statistiken.

För att ett namn ska redovisas här måste minst tre barn ha fått det.

Ett namn kan stavas på flera sätt och vissa namn har många olika stavningar. I topplistorna för nyfödda räknas olika stavningar av ett namn som samma namn. Det vill säga att barn som fått till exempel namnet Lucas eller Lukas redovisas tillsammans.

Foto: Freepik

Dela gärna artikeln med dina vänner: