Privat hemtjänst kan införas innan sommaren 2022

Privat hemtjänst kan införas innan sommaren 2022

2021-06-18 Av av Peter A Rosén
Annons: Oskarshamns kommun

OSKARSHAMN

Privat hemtjänst kommer, med all sannolikhet, att finnas med som ett alternativ till den kommunala hemtjänsten innan sommaren 2022.

Det berättar Rolf Lindström (M), som är ordförande i socialnämnden i Oskarshamns kommun.

– Det är jättekul att vi är nära målsnöret. Det skulle ha varit sjösatt nu – men vi hade ett break på grund av coronapandemin, säger han.

Rolf Lindström (M) är ordförande i socialnämnden i Oskarshamns kommun. Arkivfoto: Peter A Rosén

Vår tidning har tidigare berättat att LOV, Lagen om valfrihetssystem, kommer att införas i kommunen.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet jublar inte över detta – men det hjälper inte, i och med att de borgerliga partierna säger ja.

Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna är större än de röda partierna i fullmäktigeförsamlingen.

För Moderaterna, som styr kommunen tillsammans med Socialdemokraterna, är LOV dessutom en av de viktigaste frågorna. Förhandlingarna mellan partierna mynnade, bland annat, ut i ett beslut om att LOV ska införas under den innevarande mandatperioden.

”Det är väldigt positivt att vi får en konkurrensutsättning av hemtjänstinsatserna”

ROLF LINDSTRÖM (M), ORDFÖRANDE I SOCIALNÄMNDEN I OSKARSHAMNS KOMMUN

– Det är förhandlat och klart och framme för beslut. Vi kommer att ta ett beslut i socialnämnden i september. Det är väldigt positivt att vi får en konkurrensutsättning av hemtjänstinsatserna, säger Rolf Lindström.

Hemtjänstinsatserna kommer att delas upp mellan rena serviceinsatser och omvårdnadsinsatser.

Olika krav

– Då har man olika krav på företagen som ska utföra detta. Ska man utföra omvårdnadsinsatser, så måste man ha sjukvårdsutbildning och så vidare. Vid serviceinsatser, som matinköp och städning, behöver man inte ha det.

Kan den privata hemtjänsten vara sjösatt innan valet 2022?

– Efter beslutet i socialnämnden i september ska det upp till kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Så det ska gå hela vägen.

– Vi lever upp till vårt mål – att ha det klart tidig höst, alltså i september.

– När det har vandrat runt i övriga instanser, så är vi i december. Så vi sjösätter det vid årsskiftet. De intresserade företagen ska lämna in sina anbud utefter ett förfrågningsunderlag som vi har tagit fram. Där finns våra krav och kriterier.

Men då är ni i praktiken inte i gång med det förrän 2022?

– Nej, men allt marknadsföringsmaterial är klart.

– Och jag gissar att vi är i gång med det innan sommaren 2022. Definitivt. En ledtid får man acceptera. Sedan kan säkert den som bryter isen skapa ett intresse bland andra företag.

Det måste kännas bra för er moderater att LOV kommer att införas – med tanke på hur viktig frågan är för er…

– Ja, det känns bra. Vi ser en förändring av den framtida hemtjänsten och äldreomsorgen. Det kommer att bli fler kvalificerade hemtjänstinsatser – med mer nära vård i den egna bostaden.

”Man vill kanske inte lägga sig klockan 21”

ROLF LINDSTRÖM

– Det gör man framför allt för att brukarna, eller kunderna som vi får börja kalla dem nu då det faktiskt kommer att finnas fler som utför tjänsterna, vill bo hemma så länge de orkar. Och det ställer större krav på kvalitet och att man själv får styra sin tid.

– Man vill kanske inte lägga sig klockan 21 – utan man vill kanske streama någon film i stället, för att nämna ett exempel. Eller man vill kanske duscha vid den tid man själv önskar. Då måste vi ha en hemtjänst som är flexibel i sitt uppträdande och sitt serviceutbud. Där har LOV en viktig roll.

LOV kommer att inverka positivt på kommunens hemtjänst, tror Rolf Lindström.

”Konkurrens skapar alltid bättre kvalitet”

ROLF LINDSTRÖM

– Kommunen blir en serviceleverantör tillsammans med privata. Det sporrar kommunens hemtjänst att vara på tå. Konkurrens skapar alltid bättre kvalitet, enligt mitt sätt att se det.

Det finns företag som är intresserade av att dra i gång privat hemtjänst i Oskarshamns kommun, berättar Rolf Lindström.

Det handlar om företag som redan är etablerade inom området – i omkringliggande kommuner.

”Väldigt nyfikna”

– Och jag har träffat undersköterskor i vår verksamhet som är väldigt nyfikna på detta. Jag kan tänka mig att det finns personer i vår nuvarande organisation som också kan visa intresse.

– Det är en ständig upphandling. Förfrågningsunderlaget kommer att ligga ute tills vi väljer att dra in det. Man behöver alltså inte skicka in något anbud innan något speciellt datum.

Och det är fem geografiska områden som är aktuella inom Oskarshamns kommun.

– Och då är det olika nivåer på ersättningen. I Kristdala, exempelvis, är det ju betydligt mer bilkörning än i centrala Oskarshamn. Då tar man hänsyn till det i prissättningen. De som kör mycket bil måste ha en något högre ersättning. Bilkostnaden måste finnas med i kalkylen.

”Det är inte priset som är konkurrensfaktorn”

ROLF LINDSTRÖM

– LOV-entreprenören har en något högre ersättning, i och med att de har momsen, som inte vi har. Men i övrigt är ersättningen densamma.

– Det är inte priset som är konkurrensfaktorn. Det är kvaliteten som är det viktiga – hur brukarna upplever bemötande och så vidare, säger Rolf Lindström.

Foto: Freepik (översta bilden)

Dela gärna artikeln: