Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Regeringen: Hälso- och sjukvårdens beredskap i kris och krig ska stärkas

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

ANNONS

SVERIGE

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att påbörja ett långsiktigt arbete för att stärka hälsa- och sjukvården i kris och krig genom bland annat nationella övningar. ”Sjukvården har en central roll i totalförsvaret som just nu är under upprustning”, säger socialminister Lena Hallengren (S).

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att påbörja ett långsiktigt arbete med nationella kris- eller totalförsvarsövningar som berör hälso- och sjukvården. Syftet är att stärka beredskapen för att sjukvården ska kunna fungera även i kris och krig.

– Sjukvården har en central roll i totalförsvaret som just nu är under upprustning. För att stärka hälso- och sjukvårdens beredskap är det centralt att öva på det som sjukvården inte gör till vardags. Därför fattar vi beslut om att det återkommande ska genomföras nationella övningar inom hälso- och sjukvården som stärker beredskapen för kris och ytterst krig, säger socialminister Lena Hallengren.

Nationella övningar

Socialstyrelsen ska under 2022 påbörja arbetet med att samordna, planera, genomföra och utvärdera nationella övningar som berör området hälso- och sjukvård vid nationella kris- eller totalförsvarsövningar. I uppdraget ingår att arbeta både med egna nationella övningar som berör hälso- och sjukvården samt med deltagandet i övningar som leds av andra aktörer, till exempel Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarsmakten.

Relevanta aktörer och sektorer, såsom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård, där samverkan är viktig för sjukvården bör beaktas i genomförandet.

Övningsverksamheten som myndigheten genomför i egen regi bör samordnas med den övningsverksamhet som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarsmakten planerar övergripande. Efter genomförd nationell övning ska Socialstyrelsen sammanställa och utvärdera resultatet av övningen

Övning vartannat år

Socialstyrelsen ska inom ramen för uppdraget arbeta i tvåårscykler. År ett förbereds en ny övning. År två genomförs övningen. År ett i nästa cykel utvärderas den genomförda övningen och en ny övning förbereds. Den första övningen som planeras där Socialstyrelsen och hälso- och sjukvården deltar är Aurora 2023. Det är en stor internationell militärövning planerad till april-maj 2023. Fokus ligger på södra Sverige och Gotland men hela landet kommer att beröras i olika omfattning.

Regeringen beräknar att avsätta 50 miljoner kronor för uppdraget år 2023 för att ge regionerna möjlighet att delta i de nationella övningar som samordnas av Socialstyrelsen. Socialstyrelsen får 2 miljoner kronor årligen för uppdraget.

Läkare med stetoskop i ena handen och med sjukhusbakgrund
Hälsa- och sjukvård ska delta i nationella och internationella militärövningar. Foto: Freepik

FAKTA / HÄLSA- & SJUKVÅRDENS BEREDSKAP I KRIS OCH KRIG

Sverige ska ha ett starkt totalförsvar och en upprustning av Sveriges försvarsförmåga pågår. Regeringens proposition Totalförsvaret 2021–2025 (prop. 2020/21:30) anger att den civila hälso- och sjukvården vid krig bör ha kapacitet att utföra sådan vård som inte kan anstå och att sådan vård ska säkerställas för såväl civila som för militär personal.

All berörd vårdpersonal behöver därför få den utbildning och övning som krävs för att sjukvården ska kunna lösa sina uppgifter i kris och krig. Vid stora samhällsstörningar med påverkan på hälso- och sjukvårdsområdet är det betydelsefullt att hela hälso- och sjukvårdskedjan fungerar. Genom att öva kan eventuella brister identifieras. Socialstyrelsen är samordnande myndighet för hälso- och sjukvårdens krisberedskap.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS