Regeringen satsar på förlossningsvården och kvinnors hälsa: ”För en jämlik vård”

Regeringen satsar på förlossningsvården och kvinnors hälsa: ”För en jämlik vård”

2023-01-30 Av av Oskarshamns-Nytt

ANNONS: Kommunfullmäktige i Oskarshamn 12 juni 2023

KVINNOHÄLSA

Regeringen satsar 1,6 miljarder kronor under 2023 för att enligt en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ska satsa på en inriktning och insatser för en mer personcentrerad, tillgänglig och jämlik mödrahälsovård, förlossningsvård och eftervård.

Regeringen avsätter 1,6 miljarder 2023, bland annat för särskilda insatser för att stärka tillgängligheten till mödrahälsovården och förlossningsvården på landsbygden.

– Nu är det viktigt att vi får till insatser så att vården före, under och efter graviditet kan utgöra en sammanhängande vårdkedja, med en tillgänglig och kunskapsbaserad vård inklusive eftervård. Men det är viktigt att detta gäller jämlik vård för alla i hela landet, varför också särskilda insatser ska göras i landsbygdsregionerna, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Trygga med vården

– Alla kvinnor ska känna sig trygga med vården. För att säkerställa det krävs att olika professioner samarbetar kring varje kvinna utifrån de behov hon har, före, under och efter graviditet. Den här överenskommelsen möjliggör ett fortsatt utvecklingsarbete i regionerna och en breddad satsning på kvinnors hälsa utifrån ett livscykelperspektiv, säger Marie Morell, ordförande för Sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Regeringen och SKR är överens om att det behövs ett långsiktigt utvecklingsarbete för att uppnå en mer personcentrerad, tillgänglig och jämlik mödrahälsovård och förlossningsvård som bygger på bästa tillgängliga kunskap.

Foto: Freepik (överst)

Dela gärna artikeln med dina vänner: