Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Regeringen tar krafttag mot de kriminella gängens ekonomi: ”En viktig del”

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

ANNONS

SVERIGE

Att öka återtagandet av brottsvinster är en inriktning i regeringens nationella strategi mot organiserad brottslighet, och en viktig åtgärd för att strypa den kriminella ekonomin. Regeringen har därför beslutat att ge ett antal myndigheter i uppdrag att utveckla och stärka arbetet med att återta brottsvinster.

Det ska bli svårare att göra vinster på och investera i brottslighet. I regeringens nationella strategi mot organiserad brottslighet presenteras fem mål för att trycka tillbaka den organiserade brottsligheten. Ett av målen är att bekämpa och motverka den kriminella ekonomin. 

En viktig del i detta är att öka återtagandet av brottsvinster. I december 2023 beslutade därför regeringen om en lagrådsremiss med förslag på en ny förverkandelagstiftning. Det handlar bland annat om en ny förverkandeform, som gör det möjligt att ta tillgångar med brottsligt ursprung från kriminella, oavsett om det kan bevisas att någon har begått ett konkret brott.

Utveckla och stärka arbetet

Regeringen har beslutat om ett uppdrag till Ekobrottsmyndigheten, Kronofogdemyndigheten, Polismyndigheten, Skatteverket, Tullverket och Åklagarmyndigheten att utveckla och stärka arbetet med att återta brottsvinster. 

–Den nationella strategin mot organiserad brottslighet möjliggör en ännu större kraftsamling för att strypa den kriminella ekonomin. En viktig del i detta är att ta kriminellas tillgångar. Det här uppdraget är viktigt för att ytterligare öka trycket i det arbetet, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M).

– För att knäcka den organiserade brottsligheten måste vi strypa den kriminella ekonomin. De åtgärder vi har presenterat är viktiga ytterligare steg för att komma åt gängens pengar, säger finansminister Elisabeth Svantesson (M).

Elisabeth Svantesson (M)
Finansminister Elisabeth Svantesson (M) vill strypa de kriminellas ekonomi. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Uppdraget

Inom ramen för uppdraget, som ska redovisas senast den 31 mars 2025, ska myndigheterna:

  • redovisa vilka åtgärder som planeras och vidtas utifrån aktuella reformer på området,
  • redogöra för hur myndigheterna var för sig och gemensamt kan utveckla arbetssätt och arbetsformer så att återtagandet av brottsvinster kan öka,
  • ta fram uppföljningsbara resultatindikatorer, däribland omfattningen av återtagna brottsvinster,
  • beskriva hur det internationella samarbetet på myndighetsnivå kan utvecklas för att öka återtagandet av brottsvinster.

Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet (överst)

+1
13
+1
1
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
1

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS