Regeringen vill undersöka hur man använder personalens kompetens inom hemtjänsten

Regeringen vill undersöka hur man använder personalens kompetens inom hemtjänsten

2022-01-30 Av av Annicka Gunnarsson

SVERIGE

Regeringen vill undersöka hur man använder personalens kompetens och utbildning när man fördelar arbetsuppgifter mellan medarbetarna inom hemtjänsten. Det framgår av ett pressmeddelande från socialminister Lena Hallengren (bilden).

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har fått i uppdrag av regeringen att undersöka hur man inom hemtjänsten använder personalens kompetens och utbildning när man fördelar arbetsuppgifter mellan hemtjänstmedarbetarna.

– Inte sällan hör man om medarbetare inom äldreomsorgen som upplever att deras kompetens och utbildning inte tas till vara. Det är ett oerhört resursslöseri och kan bidra till att människor söker sig vidare till andra jobb och branscher. Vi behöver få mer kunskap om hur detta i praktiken går till och om hur arbetsgivare gör när de fördelar och differentiera arbetsuppgifter. Vi har inte råd att inte ta vara på våra medarbetares kunskap och kompetens, säger socialminister Lena Hallengren.

Olika kompetenser behövs

Frågan om fördelning av arbetsuppgifter gäller både gränsdragningen mellan hälso- och sjukvårdsinsatser och övriga insatser till den äldre samt mellan omvårdnadsinsatser enligt socialtjänstlagen och det som brukar benämnas service. Inom hemtjänsten delas serviceinsatser och personlig omvårdnad ofta upp och därmed behövs olika kompetenser.

Analys av arbetsuppgifterna

En ökad användning av teknik kan också påverka arbetets organisering och personalens arbetsuppgifter. För- och nackdelar med olika sätt att särskilja arbetsuppgifterna behöver därför analyseras.

Studien ska utgå från både organisationen och hemtjänsttagarens perspektiv och en redovisning av uppdraget ska lämnas till Socialdepartementet senast den 30 april 2023.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn