Regeringens mål ska minska hemlöshet: ”Hemlösheten påverkar alla aspekter i livet”

Regeringens mål ska minska hemlöshet: ”Hemlösheten påverkar alla aspekter i livet”

2022-07-08 Av av Annicka Gunnarsson
SVERIGE

En strategi med fyra mål ska motverka hemlöshet i Sverige. Det har regeringen beslutat. Med hjälp av strategin vill regeringen minska och förebygga att personer blir hemlösa. ”Den som är hemlös står inte bara inför utmaningen att hitta tak över huvudet för natten, utan hemlösheten påverkar alla aspekter i livet”, säger socialminister Lena Hallengren (S).

Enligt Socialstyrelsens nationella kartläggning från 2017 lever över 33 000 personer i hemlöshet i Sverige men enligt Sveriges Stadsmissioner så kan mörkertalet vara betydligt större. Hemlösheten växer dessutom i alla samhällsklasser – både äldre, unga, studenter, yrkesverksamma och nyanlända finns i gruppen hemlösa.

Omfattande satsningar

Regeringen har nu beslutat om en nationell hemlöshetsstrategi med omfattande satsningar för att motverka hemlöshet under strategiperioden 2022 – 2026. Genom strategin vill regeringen minska och förebygga att personer hamnar i hemlöshet.

– Den som är hemlös står inte bara inför utmaningen att hitta tak över huvudet för natten, utan hemlösheten påverkar alla aspekter i livet: från vilket arbete man kan ta till möjligheten att studera eller känna trygghet och ro, säger socialminister Lena Hallengren (S).

Hemmet är en trygg punkt

Syftet med en nationell hemlöshetsstrategi är att tydliggöra inriktningen för regeringens insatser för att minska antalet vuxna och barn som befinner sig i hemlöshet och insatser för att förebygga att människor blir hemlösa.

– Hemmet är den trygga punkten i varje människas liv. Det är en förutsättning för varje nytt steg i livet som man förbereder sig inför. Den avgör vilka arbeten man kan ta, var man kan studera och möjligheten att känna ro. Sverige behöver fler bostäder där fler har råd att bo, säger bostadsminister Johan Danielsson (S).

Insatserna i strategin bör kunna genomföras oberoende av hur bostadsmarknaden utvecklas under perioden och kräver ingen ny lagreglering. Det sker också arbete parallellt på andra områden som påverkar utvecklingen till exempel tillgängligheten av missbruks- och beroendevården samt psykiatrin.

FAKTA / FYRA MÅL FÖR ATT MOTVERKA HEMLÖSHET

I strategin anges fyra mål för att motverka hemlöshet nationellt:

  • Mål 1. Hemlöshet ska förebyggas
  • Mål 2. Ingen ska bo eller leva på gatan
  • Mål 3. Bostad först bör införas nationellt
  • Mål 4. Det sociala perspektivet i samhällsplaneringen ska stärkas

Regeringen avsätter 40 000 000 kronor för insatser inom ramen för en nationell hemlöshetsstrategi 2022 och beräknar 40 000 000 kronor per år under resterande strategiperiod 2023–2026.

Foto: Freepik

Dela gärna artikeln: