Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Region Kalmar län får kritik av revisorerna

ANNONS

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

ANNONS

LÄNET

Region Kalmar läns revisorer har granskat hur riktlinjerna på det finansiella området följs och bedömt hur finansförvaltningen bedrivs.

“Sammanfattningsvis konstateras att Region Kalmar läns finansförvaltning inte är helt ändamålsenlig. Regionstyrelsen har inte fullt ut säkerställt tillämpningen av fullmäktiges riktlinjer. Granskningen visar att styrelsen delvis säkerställt att kraven på god avkastning och betryggande säkerhet uppnås”, skriver Region Kalmar län i ett pressmeddelande.

“Granskningen som har utförts av konsulter från KPMG har utgått från de riktlinjer som fullmäktige antagit och om kraven på god avkastning och betryggande säkerhet uppnås i finansförvaltningen.”

“I granskningen konstateras också att Region Kalmar län saknar riktlinjer för förvaltning av medel avsatt för medarbetarnas pensioner. På denna punkt bedömer revisorerna att regionen inte fullt ut efterlever kommunallagens krav.”

I sitt brev till regionstyrelsen ger revisorerna fyra rekommendationer:

  • De styrande dokumenten inom området behöver ses över så att de är uppdaterade och anpassade till aktuell strategi och gällande lagstiftning.
  • Det behöver tas fram förslag och beslutas om riktlinjer för medel avsatta för pensionsförpliktelser i enlighet med kommunallagen.
  • Ägardirektiv för Kalmar läns pensionskapitalförvaltning (KLP) behöver tas fram i samråd med övriga delägare och antas av dessa och KLP:s bolagstämma.
  • Rapportering, uppföljning och analyser samt uppsikt behöver utvecklas i enlighet med de synpunkter som framförts i granskningsrapporten. Bland annat handlar det om att utveckla nyckeltal och riskmått för såväl den egna finansförvaltningens som den som genomförs av KLP och att utveckla rapporteringen om likviditetsförvaltningen.

Revisorerna vill ha svar från regionstyrelsen senast den 18 september med uppgifter om vilka åtgärder som vidtagits eller planeras med anledning av slutsatserna och rekommendationerna i granskningen.

FOTO: REGION KALMAR LÄN
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS