Region Kalmar län gör Lex Maria-anmälan efter fördröjd cancerdiagnos

Region Kalmar län gör Lex Maria-anmälan efter fördröjd cancerdiagnos

2021-09-22 Av av Oskarshamns-Nytt

LÄNET

Chefsläkare Charlotte Joborn inom primärvårdsförvaltningen på Region Kalmar län har gjort en Lex Maria-anmälan efter en fördröjd diagnos av tjocktarmscancer hos en 82-årig kvinna i länet.

En Lex Maria-anmälan har upprättats av chefläkare Charlotte Joborn inom primärvårdsförvaltningen efter en fördröjd diagnos av tjocktarmscancer.

Fallet gäller en 82-årig kvinna med Alzheimers demens, som sökte för förstoppningsbesvär. Läkaren utförde rektoskopi men gjorde ej undersökning av magen och ej provtagning. Då patienten sade sig bli bättre avvaktade man ytterligare utredning.

Patienten drabbades av akut tarmvred

Efter tre månader hörde anhöriga av sig och berättade att patienten hade magsmärtor och diarréer. Tarmröntgen planerades, men patienten drabbades av ett akut tarmvred och man kände då en tumör i magen samt fann ett lågt blodvärde. Patienten remitterades till kirurgen för akut operation.

Handläggningen har medfört en fördröjning av cancerdiagnostik, ett lidande för patienten och en allvarlig vårdskada i form av akut tarmvred.

FAKTA / LEX MARIA

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan.

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Region Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.

Foto: Region Kalmar län

Dela gärna artikeln: